Ostatnia aktualizacja strony: 07.12.2023, 14:09

Wojska Obrony Terytorialnej

Poniedziałek, 26 marca 2018

WOT w systemie obronnym państwa

1. Co to są Wojska Obrony Terytorialnej?


Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP (SZ RP).
W WOT służbę będą pełnić żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący nowy rodzaj czynnej służby wojskowej tj. Terytorialną Służbę Wojskową (TSW). Obowiązek TSW będzie pełniony w obszarze swojego zamieszkania na dwa sposoby – rotacyjnie (podczas odbywania ćwiczeń i szkoleń wojskowych) oraz dyspozycyjnie (w pozostałym czasie).

2. Jakie są zasady użycia WOT w czasie pokoju, sytuacji kryzysowej i wojny? Kto będzie o tym decydował? Czy jest przewidywane użycie tej formacji w obszarze spraw wewnętrznych i przekazanie w pewnych sytuacjach (jakich) w podległość MSWiA?


WOT stanowią samodzielny rodzaj SZ RP, który w znaczący sposób powiększy potencjał obronny Polski. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej jest właściwy w zakresie dowodzenia jednostkami wojskowymi i związkami organizacyjnymi tych wojsk w czasie pokoju, sytuacji kryzysowej i wojny. Nie przewiduje się przekazywania WOT w podległość MSWiA.

3. Dlaczego wśród brygad OT, które mają powstać w pierwszej kolejności na ścianie wschodniej nie ma jednostki zlokalizowanej na Warmii i Mazurach? Eksperci, także wojskowi podkreślają konieczność wzmocnienia wojskowej obecności na ścianie wschodniej, nie tylko w kontekście wydarzeń na wschodniej Ukrainie, ale i tzw. przesmyku suwalskiego, który według ocen wojskowych, to potencjalnie jeden z zapalnych punktów w Europie w przypadku rosyjskiej agresji.


Formowanie brygad OT na ścianie wschodniej (z siedzibą dowództwa brygady w Białymstoku, Lublinie oraz Rzeszowie) wynika z przeprowadzonej analizy potencjału wojskowego SZ RP oraz aktualnej sytuacji polityczno-militarnej. Formowanie brygady OT w województwie warmińsko – mazurskim jest przewidziane w drugim etapie tworzenia struktur WOT. Wynika to głównie z faktu, iż na terenie tego województwa są obecnie dyslokowane jednostki wojskowe podporządkowane 16.DZ.

4. Dlaczego w pierwszej kolejności będą tworzone struktury WOT na wschodniej ścianie. Czy jest to alternatywa dla zapowiadanego przez MON w ubiegłym roku planu wzmocnienia jednostek regularnych na ścianie wschodniej (przewidywał m.in. wzmocnienie jednostek o kilka tysięcy etatów żołnierzy zawodowych, utworzenie w 2017 r. na bazie obecnego 18. pułku rozpoznawczego, w Białymstoku brygady rozpoznawczej?


Wynika to z oceny potencjalnych zagrożeń militarnych w tym regionie kraju (w tym m.in. konflikt na Ukrainie czy wzrost współpracy wojskowej Rosja-Białoruś). Drugim czynnikiem wpływającym na decyzję o dyslokacji trzech pierwszych brygad na ścianie wschodniej jest wspomniany już wcześniej aktualny potencjał wojskowy w tym regionie Polski.

5. Jak będzie wyglądało usytuowanie dowództwa WOT w systemie kierowania i dowodzenia SZ RP.


Zgodnie z nowelizajca ustawy o powszechnym obowiazku obrony dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej jest dowódcą Rodzaju Sił Zbrojnych i podobnie jak dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ) oraz Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ) podlega Ministrowi Obrony Narodowej. W docelowym modelu Sił Zbrojnych, Dowództwo WOT będzie usytuowane podobnie jak inne dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

Cytowany tekst pochodzi z oficjalnej strony internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Więcej informacji o Wojskach Obrony Terytorialnej znajduje się pod linkiem http://www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna/ 

Metadane

Data publikacji : 26.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL