Ostatnia aktualizacja strony: 07.12.2023, 14:09

Sprawy obronne i wojskowe

Środa, 17 maja 2017

Powinności obywateli wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP

„Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej, wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych. Wojsko nic innego nie jest, tylko wyciągnięta siła obronna i porządna z ogólnej siły narodu. Naród winien Wojsku swemu nagrodę i poważanie za to, iż się poświęca jedynie dla jego obrony. Wojsko winno narodowi strzeżenie granic i spokojności powszechnej; słowem winno być jego najsilniejszą tarczą” Konstytucja 3 maja 1791 r. (Art. XI) 
 
Nawiązując do Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju stoją Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, które służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium. Zapewniają bezpieczeństwo 
i nienaruszalność jego granic. Jako podstawowy element systemu obronnego państwa uczestniczą w realizacji polityk: bezpieczeństwa i obronnej. 
Obowiązek służby wojskowej polega na: 
 1. odbywaniu ćwiczeń wojskowych przez: 
  1. żołnierzy rezerwy, 
  2. osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, 
  3. ochotników, którzy zgłoszą się do ich odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej; 
 2. pełnieniu służby przygotowawczej przez: 
  1. osoby przeniesione do rezerwy, w tym żołnierzy rezerwy, którzy dotychczas nie odbywali czynnej służby wojskowej, 
  2. ochotników, którzy zgłoszą się do jej odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej; 
 3. pełnieniu okresowej służby wojskowej przez żołnierzy rezerwy. 
Osoby zainteresowane wszelkimi informacjami dotyczącymi możliwości pełnienia przez obywateli rożnych form służby wojskowej, obowiązujących przepisów dotyczącego powszechnego obowiązku obrony RP mogą je znaleźć na stronie internetowej WKU http://glogow.wku.wp.mil.pl/pl/index.html. w Głogowie.

Metadane

Data publikacji : 17.05.2017
Data modyfikacji : 04.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Snopko
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL