Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zarzadzanie-kryzysowe-o/postepowanie-z-dzikimi/23432,Zasady-ochrony-drobiu-przed-choroba.html
2023-09-22, 17:59
Czwartek, 23 stycznia 2020

Zasady ochrony drobiu przed chorobą

Nieprzestrzeganie wymienionych niżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków.

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

[Źródło: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow, data wejścia: 23 stycznia 2020r.]

Metadane

Data publikacji : 23.01.2020
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej