Ostatnia aktualizacja strony: 28.02.2024, 12:17

Postępowanie z dzikimi zwierzętami w mieście

Dzikie zwierzęta w mieście

Znalezione obrazy dla zapytania: dzikie zwierzęta

 

 

 

 

 

 

 

Coraz częściej mieszkańcy miasta mogą stanąć twarzą w twarz ze zwierzętami dzikimi dotychczas głównie zamieszkującymi lasy i tereny poza miejskie. Wynika to z uwarunkowań przyrodniczych miasta (rzeki, tereny zadrzewione, pola, parki, nieużytki). Jego dynamiczny rozwój, coraz częściej powoduje ingerencję w naturalne lub półnaturalne siedliska tych zwierząt. Na skutek rozbudowy miasta, modernizacji dróg oraz łatwego dostępu do pożywienia, dzikie zwierzęta, zmuszone do opuszczenia wcześniej zajmowanych terenów coraz liczniej wchodzą do Legnicy. Powiększający się zasięg zabudowań ludzkich, bogata w zwierzęcy pokarm roślinność parków i ogrodów, ograniczona liczebność drapieżników i co ważne – stosunkowo łatwy dostęp do, wszystko to i nie tylko powoduje, że niektóre z nich znajdują tu dogodne warunki do zamieszkania, korzystając z resztek pożywienia, pozostawionego w niezabezpieczonych koszach na odpady. Zachodzące w krajobrazie zmiany to szansa dla nich na bezpieczne i wygodne życie. Z tego względu sam fakt bytowania dzikich zwierząt w miastach, na ich obrzeżach i problemy z tym związane powiększają się każdego dnia.

 

Znalezione obrazy dla zapytania: dzikie zwierzętaZnalezione obrazy dla zapytania: dzikie zwierzęta

Obok nas pojawiają się gawrony, wrony, sroki, lisy, kuny, bobry, sarny czy dziki. I choć cenimy sobie bliskość natury i zwierząt, to bywa, że ich obecność zaczyna być dla nas dokuczliwa.

 

Ptaki zwykle nie powodują takich uciążliwości, jak lisy czy kuny. Obecnie wraz ze wzrostem populacji najwięcej emocji wśród mieszkańców budzą dziki. W poszukiwaniu łatwego jedzenia migrują do miasta, niszcząc przydomowe ogrody, miejskie trawniki czy uprawy rolne. Nierzadko doprowadzają do poważanych kolizji drogowych.

 

Aby zminimalizować skutki ich działań w mieście należy podjąć działania, ograniczające ich kontakty z ludźmi i zniechęcające zwierzęta do bytności na posesji, w szczególności:

 1. nie należy nawiązywać kontaktu ze zwierzętami, nie podchodzić, nie gładzić, nie straszyć,

 2. należy zabezpieczać pojemniki na śmieci, nie zostawić worków ze śmieciami obok kubłów,

 3. zadbać o to, aby opadłe liście, skoszona trawa, resztki pożywienia, obierki oraz inne odpady były kompostowane wyłącznie
  w zamkniętych ogrodach,

 4. nie pozostawiać resztek roślinnych na podwórzach,

 5. nie wyrzucać jedzenia do niezabezpieczonych kompostowników i nie dokarmiać zwierząt na własną rękę,

 6. zadbać o solidne uszczelnienie i wzmocnienie ogrodzenia przy posesji;

 7. ze względu na wybieranie przez zwierzęta miejsc lęgowych porośniętych krzewami i zaroślami zalecane jest usunięcie porostu
  z terenu nieużytków okalających posesję;

 8. zastosowanie chemicznych środków odstraszających na granicy działek

  Należy pamiętać, że stwarzając dogodne warunki bytowe dla dzikich zwierząt powodujemy, że coraz więcej zwierząt pojawia się koło naszych siedzib. Ponadto zwierzęta zapamiętują miejsca i przyprowadzają do nich młode pokolenie ucząc je tym samym podobnych zachowań w przyszłości.

Znalezione obrazy dla zapytania: dzikie zwierzęta

 

 

 

Metadane

Data wytworzenia : 22.01.2020
Data publikacji : 22.01.2020
Obowiązuje od : 22.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL