Ostatnia aktualizacja strony: 21.01.2022, 15:44

Ostrzeganie i alarmowanie ludności

Piątek, 15 grudnia 2017

STOPIEŃ ALARMOWY DELTA I DELTA-CRP

STOPIEŃ ALARMOWY DELTA

CEL ZADANIA

1)  zapewnienie bezpieczeństwa :

- pracownikom Urzędu Miasta w Legnicy,

- pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta w Legnicy,

- osobom przebywającym na terenie  Urzędu Miasta w Legnicy i na terenie jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta w Legnicy,

2)  ochrona infrastruktury Urzędu Miasta w Legnicy poprzez wzmocnienie systemu ochrony obiektów, urządzeń i instalacji
   dla przeciwdziałania  i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych.

WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA

1. Niepokój wśród pracowników i presja czasu, absencja pracowników, niepewność i strach pracowników.

2. Niewłaściwy przepływ informacji, wystąpienie chaosu informacyjnego i elementów paniki, możliwy chaos organizacyjny.

3. Brak zasilania w energię elektryczną, utrudnienia w łączności (np. zablokowanie linii telefonicznych, internetu).

5. Utrudnienia w dostępie do osób funkcyjnych (nieobecność lub brak możliwości skontaktowania się). 6.Zwiększona liczba klientów Urzędu w związku z okresem wakacyjnym.

7. Zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i ich mienia.

8. Brak reakcji na wydawane polecenia, nieprzestrzeganie obowiązującego porządku prawnego, możliwość powstawania zbiorowych zakłóceŃ porządku publicznego.

GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA

Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego (stopień DELTA) należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej został wprowadzony stopień ALFA, BRAVO lub CHARLIE. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

1)wprowadzić, w uzasadnionych przypadkach, ograniczenia komunikacyjne w rejonach zagrożonych;

2) przeprowadzić identyfikację wszystkich pojazdów znajdujących się już w rejonie obiektu oraz, w uzasadnionych przypadkach, ich relokację poza obszar obiektu;

3) kontrolować wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren obiektu i ich ładunek;

4) kontrolować wszystkie wnoszone na teren obiektu przedmioty, w tym walizki, torebki, paczki;

5) przeprowadzać częste kontrole na zewnątrz budynku i na parkingach;

6) ograniczyć liczbę podroży służbowych osób zatrudnionych w obiekcie i wizyt osób niezatrudnionych w instytucji;

7) przygotować się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania organu w przypadku braku możliwości realizacji zadań w dotychczasowym miejscu pracy.

STOPIEŃ ALARMOWY DELTA-CRP

Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego CRP (stopień DELTA-CRP) należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-CRP, BRAVO-CRP lub CHARLIE CRP.

Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

1) uruchomić plany awaryjne lub plany ciągłości działania organizacji w sytuacjach awarii lub utraty ciągłości działania;

2) stosownie do sytuacji przystąpić do realizacji procedur przywracania ciągłości działania.

   

 

Metadane

Data wytworzenia : 15.12.2017
Data publikacji : 15.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
©-2022 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL