Ostatnia aktualizacja strony: 18.07.2024, 15:10

Ostrzeganie i alarmowanie ludności

STOPIEŃ ALARMOWY BRAVO

CEL ZADANIA

1) zapewnienie bezpieczeństwa :

  • pracownikom Urzędu Miasta Legnicy,
  • pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Legnicy,
  • osobom przebywającym na terenie  Urzędu Miasta Legnicy i na terenie jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Legnicy;

2)  ochrona infrastruktury Starostwa Urzędu Miasta Legnicy poprzez wzmocnienie systemu ochrony obiektów, urządzeń i instalacji dla przeciwdziałania  i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych.

WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA

1.  Niepokój wśród pracowników i presja czasu, absencja pracowników, niepewność i strach pracowników.

2.  Niewłaściwy przepływ informacji, wystąpienie chaosu informacyjnego i elementów paniki, możliwy chaos organizacyjny.

3.  Brak zasalania w energię elektryczną, utrudnienia w łączności (np. zablokowanie linii telefonicznych, internetu).

4.  Utrudnienia w dostępie do osób funkcyjnych (nieobecność lub brak możliwości skontaktowania się).

 

GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA

Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej został wprowadzony stopień ALFA. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

1) Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej lub Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej wprowadzają obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy bezpośrednio realizujących zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;

2) wprowadzić dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;

3) wzmocnić ochronę środków komunikacji publicznej;

4) sprawdzić funkcjonowanie zasilania awaryjnego;

5) ostrzec personel o możliwych formach zdarzenia o charakterze terrorystycznym;

6) zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na      wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

7) sprawdzić i wzmocnić ochronę ważnych obiektów publicznych;

8) wprowadzić zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym;

9) sprawdzić systemy ochrony obiektów ochranianych przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne;

10) wprowadzić kontrolę wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji;

11) zamknąć i zabezpieczyć nieużywane regularnie budynki i pomieszczenia;

12) dokonać przeglądu zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych,
z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

STOPIEŃ ALARMOWY BRAVO-CRP

Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-CRP.

Ponadto należy:

1) zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;

2) wprowadzić całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Metadane

Data wytworzenia : 15.12.2017
Data publikacji : 15.12.2017
Obowiązuje od : 15.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL