Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zarzadzanie-kryzysowe-o/ochrona-ludnosci/19382,WYPADEK-KOMUNIKACYJNY.html
19.05.2024, 00:32

WYPADEK KOMUNIKACYJNY

KAŻDY Z NAS MOŻE BYĆ OSOBĄ POSZKODOWANĄ LUB TEŻ PRZYCZYNIĆ SIĘ DO URATOWANIA ŻYCIA INNEGO CZŁOWIEKA.

Gdy jesteś świadkiem wypadku

Reaguj, nie bądź obojętny.

Pamiętaj o zapewnieniu sobie bezpieczeństwa, sam też nie możesz stwarzać stanu zagrożenia, tak  więc:

 • Zatrzymaj się i zaparkuj swój pojazd przed miejscem zdarzenia celem zabezpieczenia miejsca, kierując koła w stronę pobocza, włącz światła awaryjne.

 • Nocą załóż na siebie kamizelkę odblaskową lub przyczep sobie jakiś materiał odblaskowy i używaj latarki. Stosuj ogólne zasady bezpieczeństwa.

 • Wyślij innych świadków wypadku, aby ostrzegali nadjeżdżających kierowców oraz powiadomili policję, pogotowie ratunkowe oraz straż pożarną.

 • Ustaw trójkąty ostrzegawcze lub światła w odpowiedniej odległości
  (wg kodeksu ruchu drogowego) od miejsca wypadku z obu stron.

 • Wyłącz zapłon we wszystkich uszkodzonych pojazdach i jeśli potrafisz, odłącz akumulator. Zamknij dopływ paliwa w pojazdach z silnikiem Diesla
  i w motocyklach.

 • Ustaw pojazdy w stabilnym położeniu. Jeśli samochód stoi normalnie, zaciągnij hamulec ręczny, włącz bieg lub zablokuj koła, spróbuj zabezpieczyć pojazd przed przewróceniem się.

 

 Rozejrzyj się, czy istnieją inne zagrożenia.

 • Czy pobliżu nie ma otwartego źródła ognia,

 • Czy w najbliższym otoczeniu są pojazdy z oznakowaniem wskazującym na niebezpieczny ładunek?

 • Czy została zerwana napowietrzna linia energetyczna?

 • Czy w pobliżu jest rozlane paliwo?

W wyniku zderzenia dochodzi do różnych obrażeń  u kierowcy i pasażerów, więc:

 • Szybko oceń stan poszkodowanych. Z samochodu wyciągaj ich tylko w niżej wymienionych sytuacjach:        

kiedy istnieje niebezpieczeństwo zapalenia się pojazdu,

kiedy istnieje niebezpieczeństwo najechania na uszkodzony pojazd przez inny pojazd,

kiedy potrzebna jest reanimacja poszkodowanego.

 • Zajmij się w pierwszej kolejności tymi, których życie jest zagrożone.

 • Przeszukaj teren, żeby nie pozostawić ofiar rzuconych gdzieś dalej od miejsca wypadku, lub które same oddaliły się (szok powypadkowy).

 • Bezzwłocznie, jeśli jest potrzeba, przystąp do reanimacji i opatrzenia obrażeń zagrażających życiu lub wyglądające niebezpiecznie.

 • Jeśli to możliwe, zajmij się poszkodowanymi nie zmieniając ich pozycji (wyjątek - reanimacja). Wstępnie zawsze zakładaj, że nastąpiło uszkodzenie kręgów szyjnych. Podtrzymuj rękami głowę i szyję ofiary, tak, aby mogła ona swobodnie oddychać.W miarę możliwości obserwuj stale wszystkich poszkodowanych, aż do nadejścia specjalistycznej pomocy.

 Jeżeli jesteś uczestnikiem wypadku

 

Gdy jesteś przytomny

 • Wezwij służby ratownicze,

 • poproś o pomoc przejeżdżających kierowców i przechodniów o zabezpieczenie pojazdu i miejsca zdarzenia,

 • Jeśli nie ma dodatkowego zagrożenia nie opuszczaj miejsca kolizji przed oceną twojego stanu przez specjalistów.

   

Metadane

Data wytworzenia : 15.12.2017
Data publikacji : 15.12.2017
Obowiązuje od : 15.12.2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

Opcje strony