Ostatnia aktualizacja strony: 24.04.2024, 15:28

Ochrona ludności

ZAMACH TERRORYSTYCZNY INCYDENT BOMBOWY

Terroryzm, to szeroki termin oznaczający użycie siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, w celu zastraszenia, przymuszenia, lub okupu. Incydent bombowy to sytuacja stwarzająca zagrożenie życia lub zdrowia przez podłożenie lub groźbę podłożenia materiału wybuchowego lub urządzenia wybuchowego.

 

 

 

 

 

 

 

Najgroźniejszym z możliwych aktów terrorystycznych jest zamach bombowy.

Specyfika zamachu bombowego polega na tym, że nie rozróżnia on „swoich” czy „obcych” – w odróżnieniu od działań terrorystycznych polegających na porwaniu określonego człowieka lub organizacji zamachu na określoną osobę.

W przypadku ataku terrorystycznego, szczególnie bombowego w większości przypadków ofiarami są ludzie, którzy przypadkowo znaleźli się w miejscu ataku.

Bądź czujny i zwracaj uwagę

 na to, co dzieje się w  otoczeniu w którym przebywasz, np. podczas zakupów w sklepach wielkopowierzchniowych, w środkach komunikacji masowej, podczas uczestnictwa w imprezach masowych, uroczystościach religijnych i innych miejscach publicznych, gdzie przebywa duża liczba ludzi.

Zainteresowania i uwagi wymagają:

 • rzucające się w oczy nietypowe zachowania osób;

 • pozostawione bez opieki przedmioty typu: teczki, paczki, pakunki itp.;

 • osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku;

 • samochody, a w szczególności pozostawione w nietypowych miejscach tj. w pobliżu obiektów publicznych, kin, teatrów, kościołów, lub miejsc organizowania imprez masowych, zawodów sportowych i zgromadzeń.

Należy jednak pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem.

 

Jeżeli zauważyłeś niepokojące cię zjawiska lub symptomy zagrożenia incydentem bombowym powinieneś natychmiast ten fakt zgłosić:

 • służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na tym terenie -najbliższej jednostce Policji lub Straży Miejskiej,

 • ochronie lub administratorowi obiektu,

Informacji takiej nie należy rozpowszechniać, gdyż jej przekazanie osobom trzecim, może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić działanie profesjonalnych służb, oraz prowadzenia sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.

Zawiadamiając Policję staraj się podać następujące informacje:

 • Miejsce i rodzaj zagrożenia lub źródło informacji o zagrożeniu, jeżeliinformację otrzymałeś drogą telefoniczną, lub od innej osoby,

 • treść rozmowy z osobą przekazującą informację,

 • numer telefonu, na który przekazano informacji o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia,

 • opis podejrzanych osób, wygląd ujawnionego przedmiotu i inne dane, które mogą być pomocne dla policji.

JAK POSTĘPOWAĆ GDY ZNAJDZIESZ SIĘ W REJONIE ZAGROŻONYM  

 • Do czasu przybycia Policji lub innych służb ratowniczych należy zachować elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania siebie i innych osób na niebezpieczeństwo.

 • Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ ANI SIĘ DO NICH ZBLIŻAĆ   

 • Jeżeli masz taką możliwość spokojnie bez paniki oddal się z miejsca zagrożenia. Po drodze informuj o zagrożeniu osoby kierujące się w stronę strefy zagrożonej.

 • Po przybyciu służb ratowniczych należy bezwzględnie wykonywać ich polecenia.

 • Jeżeli informacja opodłożeniu „bomby” dotyczy twojego miejsca pracy powiadom kierownictwo zakładu, sprawą zajmą sięwyznaczone osoby lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwow danej instytucji.

 • Nie należy samowolnie opuszczać stanowiska pracy lecz zastosować się do poleceń osób kierujących akcją.

 • Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy należy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.) iudać się w wyznaczone przez zarządzającego ewakuację miejsce.

 • Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostkii komórki organizacyjne Policji.

 • Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych, np. supermarketach, halach widowiskowo-sportowych, kinach, niezwłocznie udaj się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób.

 • W przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie „ratuj” na siłę swojego samochodu – życie jest ważniejsze.

 • Powyższe procedury obowiązują także we wszystkich rodzajach transportu publicznego.

 

 

Metadane

Data wytworzenia : 15.12.2017
Data publikacji : 15.12.2017
Obowiązuje od : 15.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL