Ostatnia aktualizacja strony: 07.12.2023, 14:09

Ochrona ludności

Piątek, 15 grudnia 2017

SILNE BURZE, KATASTROFALNE OPADY, WICHURY, HURAGANY

 

CO WARTO WIEDZIEĆ

Zjawiska te mogą być krótkotrwałe lecz ich intensywność i siła mogą być niszczycielskie, zagrażające życiu i zdrowiu ludzi. Dlatego też ważne jest odpowiednie  przygotowanie się do żywiołu oraz rozważne postępowanie w trakcie jego trwania.

PRZYGOTOWANIE SIĘ DO ŻYWIOŁU :

 • Zastanów się które pomieszczenia w twoim domu będą najbezpieczniejsze dla twojej rodziny w czasie wystąpienia poszczególnych zagrożeń, przygotuj i wyposaż je w niezbędni sprzęt i środki do przetrwania (woda, żywność, materiały opatrunkowe i lekarstwa, sprzęt do nasłuchiwania komunikatów itp.).

 • Upewnij  się  czy  członkowie  rodziny wiedzą  jak zachować się  podczas  wystąpienia sytuacji niebezpiecznych oraz jak alarmować służby ratownicze gdy ich życie lub mienie będzie zagrożone, niezależnie od tego czy przebywają w domu czy poza nim.

 • Opracuj  sposób  komunikowania  się  w  czasie  zagrożenia   gdy  członkowie  rodziny  są  rozdzieleni (np. rodzice  w  pracy  a  dzieci  w  szkole).

 • Przygotuj miejsce do bezpiecznego parkowania twojego samochodu oraz zabezpieczenia innego sprzętu, który noże ulec zniszczeniu lub stwarzać zagrożenie w trakcie żywiołu.

 • Zgromadź na swojej posesji niezbędną ilość materiałów (worki, piasek, folia, deski itp.) do zabezpieczenia okienek piwnicznych, drzwi garażowych, drzwi i okienusytuowanych na poziomie terenu na wypadek katastrofalnych opadów.

 • Bądź w posiadaniu urządzeń za pomocą którego można odbierać komunikaty ostrzegawcze i instrukcje postępowania w sytuacji zagrożenia w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej. 

 • Ubezpiecz  członków rodziny, swój  dom  i  mienie na wypadek szkód powstałych w trakcie żywiołu

 BEZPOŚREDNIO PRZED WYSTĄPIENIEM ZAGROŻENIA

 • Zabezpiecz mieszkanie odpowiednio do zbliżającego się zagrożenia.

 • Usuń  z  parapetów  i  balkonów  przedmioty, które  mogą  zagrażać  innym.

 • Uprzątnij  z  obejścia lub zabezpiecz przedmioty, które  mogą  spowodować  szkody.

 • Przygotuj  zastępcze  oświetlenie i urządzenia do odbioru komunikatów ostrzegawczych   na wypadek braku zasilania w energię elektryczną.

 • Zgromadź  w jednym miejscu rzeczy, które  mogą  być  przydatne  w trakcie żywiołu (latarki, świece, łopaty, gwoździe itp.), lub zarządzenia ewakuacji (dokumenty,żywność ,  rzeczy  wartościowe, apteczkę pierwszej pomocy i inne, które uznasz za niezbędne).

 • Zabierz swoje zwierzęta do mieszkania.

 • Pozostań w mieszkaniu do ustania zagrożenia, staraj się być w kontakcie z członkami rodziny przebywającymi poza domem.

 • Nie  parkuj  pojazdów  w  pobliżu  drzew,  słupów  trakcji  elektrycznej.

PODCZAS  NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH

 • Staraj się mieć dostęp do komunikatów nadawanych przez  regionalne  lub  lokalne i  środki masowego przekazu,

 • W  domu  przebywaj w bezpiecznych pomieszczeniach z  dala  od  okien 
  i  drzwi oraz sprzętów i przedmiotów, które mogą być niebezpieczne np. przy wyładowaniach atmosferycznych.

 • W czasie burzy nie korzystaj z urządzeń zasilanych energią elektryczną, wyłącz je z sieci.

 • Jeżeli jesteś poza domem lub poruszasz się samochodem zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu i pozostań tam do ustania zagrożenia. Nie  zatrzymuj  się  pod  trakcjami  elektrycznymi, drzewami, planszami  reklamowymi itp.

 • Jeśli masz taką możliwość powiadom rodzinę gdzie przebywasz.


PO  USTANIU  ZAGROŻENIA

 • Sprawdź jakie skutki spowodował żywioł.

 • Jeśli są osoby poszkodowane udziel im pomocy, wezwij pogotowie lub inne służby specjalistyczne,

 • Jeżeli  twój  dom  ucierpiał w czasie kataklizmu  wezwij  pomoc  specjalistyczną  jeżeli  uważasz, że  uszkodzenia  zagrażają  tobie  lub  innym  mieszkańcom,

 • Zachowaj szczególną  ostrożność, nie zbliżaj się do  leżących  lub  zwisających  przewodów  elektrycznych,

 • Przemieszczając się samochodem lub pieszo unikaj obszarów niebezpiecznych (zalane ulice i chodniki, zwisające konary, powalone drzewa itp.).

Metadane

Data wytworzenia : 15.12.2017
Data publikacji : 15.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL