Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zarzadzanie-kryzysowe-o/ochrona-ludnosci/19373,POZAR-BUDYNKU-MIESZKANIA.html
2023-09-22, 16:44
Piątek, 15 grudnia 2017

POŻAR BUDYNKU, MIESZKANIA

CO WARTO WIEDZIEĆ

 

Pożar w budynku lub pomieszczeniu udaje się ugasić za  pomocą podręcznego sprzętu  i środków gaśniczych tylko wtedy, gdy do gaszenia przystąp się natychmiast, a podjęte przedsięwzięcia szybko zmniejszają jego zasięg aż do całkowitej likwidacji.

GDY NIE JESTEŚ W STANIE OPANOWAĆ POŻARU A OGIEŃ UTRZYMUJE SIĘ LUB ROZSZERZA

 WEZWIJ:

STRAŻ POŻARNĄ  998, 112.  

W CZASIE POŻARU NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

Gdy  zauważyłeś pożar 

 

Osoba alarmująca straż pożarną, po uzyskaniu telefonicznego połączenia spokojnym i opanowanym głosem powinna podać:

słuchawkę można odłożyć dopiero po potwierdzeniu przez straż pożarną, że przyjęto zgłoszenie. Przez chwilę należy jeszcze pozostać przy aparacie ponieważ dyspozytor może zadzwonić w celu sprawdzenia prawdziwości zgłoszenia. 

 

Jak posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym

Zasady użycia gaśnic.

          Do gaszenia najlepsze i najwygodniejsze w użyciu są gaśnice. Mają one na swojej obudowie wyraźne i duże oznaczenia literowe świadczące o tym, do gaszenia jakiego rodzaju pożaru są przeznaczone:

     A - ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (drewno, papier itp.

     B - ciecze palne i substancje stałe topniejące wskutek ciepła (benzyna,  rozpuszczalniki, smoła, topiące się tworzywa sztuczne)

     C - gazy palne (gaz miejski i ziemny, acetylen, propan-butan)

     D - metale lekkie np. aluminium, magnez, sód  

     E - pożary z grup ABC występujące w obrębie urządzeń pod napięciem

 

Przy gaszeniu przedmiotów ustawionych pionowo należy gasić od góry w dół;

Należy używać środków gaśniczych przeznaczonych do gaszenia danej grupy pożarów.

          Kupując gaśnicę należy pamiętać, że przygotowane środki gaśnicze powinny być takiego rodzaju, aby można było ich użyć bez zastanawiania, czy nadają się  w konkretnej sytuacji, czy nie. Stres wywołany przez pożar może być  (i prawdopodobnie będzie) tak duży, że sparaliżuje myślenie i łatwo wtedy o użycie niewłaściwego środka gaśniczego. Może to być zagrożeniem dla użytkownika gaśnicy (porażenie prądem) lub spowodować dodatkowe zniszczenia.     

Metadane

Data wytworzenia : 15.12.2017
Data publikacji : 15.12.2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej