Ostatnia aktualizacja strony: 21.02.2024, 11:40

Ochrona ludności

Piątek, 15 grudnia 2017

POŻAR BUDYNKU, MIESZKANIA

CO WARTO WIEDZIEĆ

 

Pożar w budynku lub pomieszczeniu udaje się ugasić za  pomocą podręcznego sprzętu  i środków gaśniczych tylko wtedy, gdy do gaszenia przystąp się natychmiast, a podjęte przedsięwzięcia szybko zmniejszają jego zasięg aż do całkowitej likwidacji.

GDY NIE JESTEŚ W STANIE OPANOWAĆ POŻARU A OGIEŃ UTRZYMUJE SIĘ LUB ROZSZERZA

 WEZWIJ:

STRAŻ POŻARNĄ  998, 112.  

W CZASIE POŻARU NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

 • w pierwszej kolejności ratować zagrożonych ludzi i zwierzęta,

 • nie wolno gasić wodą, a więc także gaśnicami pianowymi urządzeń elektrycznych pod napięciem, jeżeli jest taka możliwość wyłączyć najpierw dopływ prądu oraz gazu,

 • nie otwierać - bez wyraźnej potrzeby - drzwi i okien do pomieszczeń objętych pożarem, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,

 • opuszczając pomieszczenia objęte pożarem zachowaj szczególną ostrożność,w zadymieniu poruszaj się w pozycji pochylonej lub na czworakach, utrzymuj bezpośredni kontakt ze stałym elementem budowlanym np. ze ścianą,

 • aby gaszenie za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego było skuteczne należy podejść możliwie blisko źródła ognia i podać środek gaśniczy bezpośrednio na palący się materiał,

 • Płonące firanki lub zasłony należy zerwać z karniszy i gasić na podłodze. Odzieżi bieliznę gasi się również na podłodze. Pościel po polaniu wodą należydogaszać na zewnątrz,

 • z najbliższego otoczenia ognia, jeżeli to możliwe, usunąć materiały palne w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru,

 • po ugaszeniu pożaru należy starannie dogasić tlące się materiały.

Gdy  zauważyłeś pożar 

 • Przystąp do natychmiastowego zaalarmowania osób znajdujących się w strefie zagrożenia w sposób nie powodujący paniki.

 • Wezwij straż pożarną

 • Bezzwłocznie przystąp do udzielania pomocy osobom poszkodowanym wyprowadzając ich poza strefę zagrożenia, gdy jest taka możliwość i nie zagraża to twojemu życiu lub zdrowiu przystąp do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego aż do czasu przybycia jednostek straży pożarnej.

 • Po przybyciu na miejsce pożaru jednostek straży pożarnej osoba dotychczas kierująca akcją powinna poinformować dowódcę przybyłych jednostek o podjętych dotychczas czynnościach.

 

Osoba alarmująca straż pożarną, po uzyskaniu telefonicznego połączenia spokojnym i opanowanym głosem powinna podać:

 • gdzie się pali - dokładny adres,

 • co się pali - (np. pali się w pomieszczeniu kuchennym na parterze),

 • czy zagrożone jest życie ludzi (np. w budynku znajdują się 2 osoby na wyższych piętrach),

 • jakie pomieszczenia są bezpośrednio zagrożone pożarem (np. bezpośrednio zagrożone są sąsiednie pomieszczenia, w całym budynku panuje zadymienie),

 • swoje nazwisko i nr telefonu, z którego dzwonię.

słuchawkę można odłożyć dopiero po potwierdzeniu przez straż pożarną, że przyjęto zgłoszenie. Przez chwilę należy jeszcze pozostać przy aparacie ponieważ dyspozytor może zadzwonić w celu sprawdzenia prawdziwości zgłoszenia. 

 

Jak posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym

Zasady użycia gaśnic.

          Do gaszenia najlepsze i najwygodniejsze w użyciu są gaśnice. Mają one na swojej obudowie wyraźne i duże oznaczenia literowe świadczące o tym, do gaszenia jakiego rodzaju pożaru są przeznaczone:

     A - ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (drewno, papier itp.

     B - ciecze palne i substancje stałe topniejące wskutek ciepła (benzyna,  rozpuszczalniki, smoła, topiące się tworzywa sztuczne)

     C - gazy palne (gaz miejski i ziemny, acetylen, propan-butan)

     D - metale lekkie np. aluminium, magnez, sód  

     E - pożary z grup ABC występujące w obrębie urządzeń pod napięciem

 

Przy gaszeniu przedmiotów ustawionych pionowo należy gasić od góry w dół;

Należy używać środków gaśniczych przeznaczonych do gaszenia danej grupy pożarów.

          Kupując gaśnicę należy pamiętać, że przygotowane środki gaśnicze powinny być takiego rodzaju, aby można było ich użyć bez zastanawiania, czy nadają się  w konkretnej sytuacji, czy nie. Stres wywołany przez pożar może być  (i prawdopodobnie będzie) tak duży, że sparaliżuje myślenie i łatwo wtedy o użycie niewłaściwego środka gaśniczego. Może to być zagrożeniem dla użytkownika gaśnicy (porażenie prądem) lub spowodować dodatkowe zniszczenia.     

Metadane

Data wytworzenia : 15.12.2017
Data publikacji : 15.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL