Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zarzadzanie-kryzysowe-o/obrona-cywilna/20176,FORMACJE-OBRONY-CYWILNEJ.html
2023-09-22, 18:09
Wtorek, 15 maja 2018

FORMACJE OBRONY CYWILNEJ

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. Formacje tworzą w drodze rozporządzenia ministrowie, wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) – w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy.

Formacje obrony cywilnej składają się z oddziałów obrony cywilnej przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych.

Oddziały i samodzielne pododdziały ratownictwa ogólnego są przeznaczone do prowadzenia akcji ratunkowych w obiektach i rejonach, w których znajduje się poszkodowana ludność.

Oddziały i samodzielne pododdziały do wykonywania zadań specjalnych są przeznaczone do wsparcia akcji ratunkowej prowadzonej przez formacje ratownictwa ogólnego. Mogą również wykonywać zadania ratownicze samodzielnie.

Do służby w obronie cywilnej przeznacza komendant formacji obrony cywilnej, a na stanowisko komendanta formacji – pracodawca. Przeznaczenie do służby w obronie cywilnej następuje w drodze nadania przydziału organizacyjno – mobilizacyjnego, do służby
w określonej formacji obrony cywilnej.

Obowiązkowi służby w obronie cywilnej podlegają:

Osoby przeznaczone do służby w obronie cywilnej obowiązane są zgłaszać się do służby
w terminie i miejscu określonym w karcie przydziału do służby w formacjach obrony cywilnej albo w wezwaniu komendanta oddziału. Osoby odbywające służbę w obronie cywilnej są zobowiązane do wykonywania poleceń przełożonych w sprawach związanych
z pełnieniem tej służby i wykonywaniem zadań obrony cywilnej.

Osoby odbywające służbę w obronie cywilnej są szkolone w zakresie praktycznego przygotowania do wykonywania zadań obrony cywilnej.

Obowiązkowi służby w obronie cywilnej nie podlegają:

Zadania formacji obrony cywilnej :

Metadane

Data publikacji : 15.05.2018
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej