Ostatnia aktualizacja strony: 21.02.2024, 12:59

Jednostki odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe

Środa, 17 maja 2017

Służby inspekcje i straże realizujące zadania reagowania kryzysowego

Pogotowie Ratunkowe
tel. alarmowy - 999
ul. Dworcowa 7
tel. 76 723 01 41

www.999.lca.pl

reagowanie: pomoc medyczna w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia


Komenda Miejska Policji
ul. Asnyka 3-5
tel. alarmowy - 997,112
oficer dyżurny 47 87 415 20  lub 47 87415 22;
Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy- tel. 47 87 415 10
e-mail: komendant@legnica.wr.policja.gov.pl

www.legnica.policja.gov.p

reagowanie: zakłócenia porządku publicznego, terroryzm.


Straż Miejska
Al. Rzeczypospolitej 3
tel. alarmowy - 986
tel. 76 72 33 180

reagowanie: zakłócenia porządku publicznego.


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul. Witelona 2
tel. alarmowy - 998, 112
tel. centrala 76 852 36 61-63
fax 76 866 35 54
e-mail: komenda(at)straz.legnica.eu

reagowanie: pożary, katastrofy chemiczne, ekologiczne, komunikacyjne, budowlane, wichury i huragany, powodzie, katastrofalne zatopienia i podtopienia.


Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Nowodworska 1
tel. Biuro Obsługi Klienta 76 855 48 00, fax 76 856 73 03
tel. sekretariat 76 855 47 01-02
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994
e-mail: sekretariat(at)lpwiksa.com.pl

www.lpwiksa.com.pl

reagowanie: zakłócenia w dostawach wody.


TAURON S.A. o/Legnica
ul. Partyzantów 21
tel. centrala 76 866 82 00
Biuro Obsługi Klienta, ul. Działkowa 68/70, tel. 76 866 81 00, fax 76 866 81 68
Posterunek Energetyczny-Miasto, tel. 76 866 82 69
Posterunek Energetyczny-Osiedle, tel. 76 866 84 18, Aleja Marszałka Piłsudskiego 53
Pogotowie energetyczne - 991

www.energiapro.pl

reagowanie: zakłócenia w dostawach energii elektrycznej.


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Ścinawska 1
Pogotowie Gazownicze - 992

www.psgaz.pl

reagowanie: zakłócenia w dostawach gazu.


Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
ul. Poznańska 48
tel. centrala 76 856 82 00
tel. sekretariat 76 856 83 00
fax 76 856 83 05
Pogotowie Cieplne - 993
e-mail: marketing(at)wpec.legnica.pl

www.wpec.legnica.pl

reagowanie: zakłócenia w dostawach energii cieplnej.


Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy
z/s Ziemnice
ul. Legnicka 12.
Tel/fax 76 8550541

reagowanie: choroby zakaźne zwierząt.


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy
ul. Mickiewicza 24
59-220 Legnica
tel. centrala 76 724 53 10
fax 76 724 53 11
e-mail: psse.legnica(at)pis.gov.pl

http://psse.lca.pl/

Po godz.15.00 oraz w dni wolne i świąteczne w sprawach zagrożeń oraz innych zdarzeń prosimy o kontakt z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy pełniącym dyżur pod numerem tel. : 600 312 142

reagowanie: epidemie, bioterroryzm.


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Wojska Polskiego 10/1
tel: 76 852 35 95
fax 76 852 35 95
e-mail: legnicamiasto(at)winb.wroc.pl

reagowanie: katastrofy budowlane


Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
ul. Nowodworska 60
tel. 76 856 63 50
fax. 76 856 63 55
e-mail: biuro(at)lpgk.pl

www.lpgk.pl

Zakład Oczyszczania Miasta- Legnica
ul. Nowodworska 48
tel. 76 856 63 42
reagowanie: śnieżyce, gołoledzie.

Metadane

Data publikacji : 17.05.2017
Data modyfikacji : 04.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Snopko
©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL