Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zarzadzanie-kryzysowe-o/jednostki-odpowiedzialn/18203,Zakres-reagowania-kryzysowego.html
2023-10-02, 04:36
Środa, 17 maja 2017

Zakres reagowania kryzysowego

Zarządzanie kryzysowe jest to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

 

Zarządzanie kryzysowe na szczeblu krajowym.

System zarządzania kryzysowego w Polsce jest wieloszczeblowy i składa się z następujących komponentów:

 

 

*https://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

 

Na terenie Gminy Legnica zadania Prezydenta Miasta w zakresie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem miasta na wypadek sytuacji kryzysowej oraz w stanach gotowości obronnej państwa:

 

realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego I Obrony Cywilnej.

Wydział realizuje zadania w zakresie:

Wydział zapewnia obsługę Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  w zakresie:

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 17.05.2017
Data modyfikacji : 18.11.2020
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Snopko