Ostatnia aktualizacja strony: 09.06.2023, 11:14

Jednostki odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe

Środa, 17 maja 2017

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy jest organem pomocniczym Prezydenta Miasta Legnicy w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego. Zespół organizuje i koordynuje działania zmierzające do zapobiegania i likwidacji sytuacji kryzysowych, wymagających zaangażowania znacznych sił i środków, obejmujących duży obszar terenu lub duże skupiska ludzi.

Skład etatowy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy:

1. Przewodniczący Zespołu – Prezydent Miasta Legnicy.

2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta Legnicy.

3. Członkowie Zespołu,

 • Zastępcy Prezydenta Miasta;
 • Skarbnik Miasta;
 • Rzecznik Prasowy Prezydenta (Zespół Prasowy Prezydenta);

4. Kierownicy jednostek wiodących w układzie zagrożeń,

 • Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy;
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy;
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy;
 • .Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy;
 • Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich;
 • Dyrektor Wydziału Informatyki – w przypadku wystąpienia zagrożeń terrorystycznych w cyberprzestrzeni.

5. Kierownicy jednostek uczestniczących w układzie zagrożeń,

 • Prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.;
 • Prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.;
 • Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o. o.;
 • Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej;
 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • Dyrektor Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym;
 • Dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej;
 • Komendant Straży Miejskiej;
 • Kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy;
 • Kierownik Delegatury w Legnicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu;
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego;
 • Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy, Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”;
 • Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego;
 • Inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

 

 

Metadane

Data publikacji : 17.05.2017
Data modyfikacji : 18.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Snopko
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL