Ostatnia aktualizacja strony: 09.06.2023, 11:14

Bezpieczeństwo

Środa, 17 maja 2017

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

W celu realizacji zadań w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, w Legnicy utworzono wspólną dla miasta i powiatu komisję bezpieczeństwa i porządku.
 
Komisji współprzewodniczą Prezydent Miasta Legnicy i Starosta Legnicki.
Do zadań komisji należy:
 

  1. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta i powiatu.
  2. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta i  powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
  3. Przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
  4. Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta i powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
  5. Opiniowanie projektu budżetu miasta, powiatu - w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
  6. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt. 1, 2 i 4.
  7. Opiniowanie, zleconych przez Prezydenta Miasta i Starostę, innych niż wymienione w pkt. 2 i pkt. 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Obsługę administracyjno – biurową Komisji prowadzą Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 17.05.2017
Data modyfikacji : 04.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Snopko
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL