Ostatnia aktualizacja strony: 25.04.2024, 15:57

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezydent Miasta Legnica ogłasza przetarg nieograniczony na " Opracowanie projektu studium kierunków rozwoju systemów komunikactyjnych nmiasta Legnicy w ramach zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestzrennego miasta Legnicy"

IM 341-3/1/2007

Zamówienie obejmuje : Opracowanie projektu studium kierunków rozwoju systemów komunikacji miasta Legnicy w ramach zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr XII/85/03 z dnia 24 lipca 2003r. Powierzchnia miasta Legnicy w granicach administracyjnych wynosi 5630 ha liczba mieszkańców około 103 tys. W ramach zamówienia należy sporządzić studium kierunków rozwoju systemów komunikacji miasta Legnicy w ramach zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy oraz współuczestniczyć w czynnościach formalno – prawnych zapisanych w art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., Szczegółowy zakres prac oraz pożądane terminy opracowania zostały zawarte w zał. nr 2 „FORMULARZ ETAPOWANIA I WYCENY PRAC PROJEKTOWYCH” niniejszej „ Instrukcji dla Wykonawców” –Rozdział 2 SIWZ.

Metadane

Data wytworzenia : 16.07.2007
Data publikacji : 12.09.2007
Data modyfikacji : 12.09.2007
Obowiązuje od : 13.07.2007
Obowiązuje do : 03.09.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Piwońska
Osoba udostępniająca informację:
Vpiwonska

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL