Ostatnia aktualizacja strony: 22.05.2024, 15:23

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Tytuł -„Utrzymanie czystości przystanków autobusowych komunikacji miejskiej należących do Gminy Legnica” Numer sprawy:(...)

Zamówienie publiczne (format zamówienia dowolny)

  Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Tytuł -„Utrzymanie czystości przystanków autobusowych komunikacji miejskiej należących do Gminy Legnica”
Numer sprawy: IM 341-4/10/2006
  Treść zamówienia:
OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. Zamawiający :
Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica.

2. Adres Zamawiającego :
Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 8
59-220 Legnica,
tel. (076) 72-12-100
fax. (076) 72-12-115
www.legnica.eu
e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu

3.Osoby prowadzące sprawę i uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami :
1.w sprawach merytorycznych związanych ze SIWZ Pan Edward Domagalski – główny specjalista Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, pokój nr 127,
tel. (076) 72-12-332, w godz. 800 - 1500,
2.w sprawach formalno-prawnych Pani Violetta Piwońska -inspektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pokój nr 22, tel. (076) 72-12-322, fax. (076) 72-12-325,
w godz. 800 –1500, e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu

4. Tytuł i nr zamówienia :
Tytuł -„Utrzymanie czystości przystanków autobusowych komunikacji miejskiej należących do Gminy Legnica”
Numer sprawy: IM 341-4/10/2006

5. Podstawa prawna udzielenia zamówienia:
5.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 - z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą Pzp.
5.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony zgodnie
z art.10 ust.1 oraz art.art.39-46 Pzp.; kategoria – usługi.

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.legnica.eu i na wniosek Wykonawcy w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7, pokój nr 22, tel. 076 72-12-322.

7. Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

63221000-4 - usługi w zakresie obsługi dworców i przystanków autobusowych

8. Opis przedmiotu zamówienia :
Zamówienie obejmuje utrzymywanie czystości przystanków autobusowych komunikacji miejskiej – ogółem 185 przystanków ( w tym : 112 przystanków bez wiaty – wolnostojących, 72 przystanki z wiatą autobusową 1 przystanek z dwoma wiatami przystankowymi) w niżej wymienionym zakresie:
1.Codzienne wykonywanie prac obejmuje :
1/ sprzątanie terenów przystanków autobusowych,
2/ opróżnianie koszy na odpadki,
3/ wywóz nieczystości na wysypisko.
2. Prace wykonywane wg potrzeb Zamawiającego obejmują :
1/ usuwanie śniegu i błota pośniegowego z przystanków autobusowych w okresie zimowym,
2/ posypywanie przystanków solą lub piaskiem w okresie zimowym,
3/ koszenie terenów zielonych w pobliżu przystanków autobusowych w okresie letnim,
4/ sprzątanie i usuwanie pozostałości wybitych szyb z wiat przystankowych,
5/ likwidację napisów i ogłoszeń z wiat autobusowych,
6/ informowanie Zamawiającego o ilości, wymiarach uszkodzonych szyb oraz lokalizacji wiat w który stwierdzono dewastacje,
7/ zabezpieczenie lub usunięcie zniszczonych w wyniku wandalizmu elementów konstrukcji wiat, które stwarzają zagrożenie / w tym jeżeli są możliwe drobne naprawy elementów uszkodzonych /,
8/ demontaż i montaż koszy na odpadki stanowiących własność Zamawiającego.
3. Prace wykonywane raz w miesiącu obejmują :
1/ mycie szyb, i konstrukcji metalowych,
2/ czyszczenie dachów wiat przystankowych.
Wykaz przystanków objętych usługą utrzymywania czystości :


Artyleryjska - basen P
Nowodworska osiedle mieszkaniowe
Sudecka - Koskowicka P
Asnyka - końcowy P
Nowodworska – kościół
Sudecka - Panamska PW
Bydgoska - WPEC PW
Nowodworska - Jaworzyńska PW
Sudecka - Panamska P
Bydgoska - Giełda PW
Nowodworska - Jaworzyńska PW
Sudecka – Armii Krajowej PW
Bydgoska - Giełda P
Nowodworska - hurtownie PW
Sudecka - Sosnkowskiego P
Bydgoska - Lubińska P
Nowodworska - Hurtownie P
Szczytnicka P
Bydgoska - Lubińska P
Pancerna-Chojnowska P
Szczytnicka - Osiedle P
Chojnowska - Hutników P
Pancerna - Chojnowska P
Szczytnicka - Osiedle P
Chojnowska - Hutników P
Pątnowska - Ciesielska PW
Szczytnicka - pętla P
Chojnowska - LIDL P
Pątnowska - Szczytnicka PW
Szczytnicka 2 P
Chojnowska - Żołnierska PW
Pątnowska - Szczytnicka P
Szczytnicka 2 P
Chojnowska - Żołnierska P
Pątnowska -Smolarska PW
ŚLĄSKA -MERCUS PW
Czarneckiego P
Pątnowska-Urząd Celny. P
Witelona - Orła Białego P
Czarneckiego P
Pątnowska Urząd Celny PW
Wojska Polskiego I - tam P
DOMEJKI PW
Pątnowska - stolarnia P
Wojska Polskiego I -powrót P
Domejki n/ż P
Pątnowska - stolarnia P
Wojska Polskiego II - tam P
Domejki n/ż P
Pątnowska-Pętla PW
Wojska Polskiego II -powrót P
Drzymały PW
Piastowska - Dąbrowskiego PW
Wrocławska – oś. Rzemieślnik PW
Drzymały P
Piastowska – Ściegiennego P
Wrocławska – oś. Rzemieślnik P
Dworcowa BUS/ Brama Głogowska P
Piastowska - M.C.Skłodowskiej P
Wrocławska – Szpital Woj. P
Działkowa - Działki P
Piastowska -Szkoła nr 4 PW
Wrocławska – Szpit. Woj. P
Działkowa - Działki P
Piastowska -Chojnowska PW
Wrocławska- Spokojna PW
Działkowa- Żwirki Wigury PW
PIĄTNICKA - pętla PW
Wrocławska-piekarnia. PW
Działkowa -Batorego P
Wrocławska-Szkoła Spoż. P
Głogowska - Prusa PW
Piłsudskiego – Grota Roweckiego
Wrocławska-sklep ogrodniczy PW
Głogowska - Prusa P
Piłsudskiego - CARREFOUR P
Wrocławska-cment. Żydowski PW
Głogowska-Okólna P
Piłsudskiego Mazowiecka od str. pól PW
Zamiejska P
Głogowska-Struga PW
Piłsudskiego - SHELL PW
Zamiejska P
Grabskiego –Złotoryjska P
Piłsudskiego -Horyzontalna PW
Złotoryjska - SmokowickaII P
Grabskiego –Złotoryjska
Piłsudskiego –Szkoła Podst. Nr 6 PW
Złotoryjska – Smokowicka II P
Grabskiego /CARITAS/ P
Pocztowa - PKS PW
Złotoryjska – Smokowicka I P
Grabskiego - ZUS PWW
Pocztowa – Parkowa /od strony Libana/ W
Złotoryjska – Smokowicka I P
Iwaszkiewicza-Baczyńskiego PW
Polowice P
Polowicka P
Iwaszkiewicza -Wańkowicza
Polowice P
Polowicka P
Jagiellońska P
POZNAŃSKA "Chłodnia" PW
Złotoryjska – b.Energomontaż P
Jagiellońska P
Poznańska-CPN P
Złotoryjska – b.Energomontaż P
Jaworzyńska - Traugutta P
Poznańska-CPN P
Złotoryjska – II brama PW
Jaworzyńska - Traugutta P
Poznańska LOK PW
Złotoryjska – II brama P
Jaworzyńska WUS PW
Rzeczypospolitej - lotnisko PW
Złotoryjska – parking Huty PW
Jaworzyńska WUS P
Rzeczypospolitej-kościół P
Złotoryjska - Ceglana PW
Jaworzyńska - Inwalidów PW
Rzeczypospolitej-Szkoła Podstawowa Nr 19 PW
Złotoryjska – przepompownia LPWiK PW
Jaworzyńska - Inwalidów PW
Rzeczypospolitej-Okrężna PW
Złotoryjska - Asnyka PW
Jaworzyńska - Giełda P
Rzeczypospolitej-Staszica PW
Złotoryjska - Hutników P
Jaworzyńska - Giełda P
Rzeczypospolitej-Ogrodowa PW
Złotoryjska - Rataja P
Jaworzyńska – Izba Wytrzeźwień PW
Rzeczypospolitej - Słoneczna PW
Złotoryjska - Legspin PW
Jaworzyńska – Izba Wytrzeźwień P
Senatorska - Św. Wojciecha PW
Złotoryjska - Matejki P
Jaworzyńska Borsucza P
Senatorska - ELPENA PW Dworcowa BUS/Skarbowa/ P
Jaworzyńska -ARSP P
Sikorskiego-Gałczyńskiego PW
Jaworzyńska - Nowodworska PW
Sikorskiego-Kościół PW
Jaworzyńska - Nowodworska PW
Sikorskiego - Klonowa P
Jaworzyńska-Centrala Nasienna PW
Sikorskiego - Sawy P
Jaworzyńska-Centrala Nasienna P
Sikorskiego-CARREFOUR P
Jaworzyńska - Polmozbyt P
Sikorskiego-CARREFOUR P
Jaworzyńska - Gniewomierska PW
Słubicka - Wiatrakowa P
Jaworzyńska – CAREX PW
Słubicka-ELPO PW
Jaworzyńska – ‘CAREX P
Smokowicka 1 P
Kościuszki P
Smokowicka 2 P
Wysepki rejon Dw. PKP P
Spokojna - Bociania P
wysepki rejon Dw. PKP P
Spokojna-CPN P
Wysepki rejon Dw. PKP P
Spokojna-CPN P
Wysepki rejon Dw. PKP P
Spokojna – Pątnowska PW
Leszczyńska P
Spokojna – Wronia PW
Leszczyńska – rz. Czarna Woda P
Sudecka- Sraż Pożarna P
Libana P
Sudecka - Bieszczadzka PW
Lotnicza - Z.S.Z. P
Sudecka - Diamentowa PW
Lotnicza - Z.S.Z. P
Sudecka – skrzyż.-Bartoszów PW
Lotnicza /Piechoty/ P
Sudecka - Szmaragdowa PW
Lotnicza /korty tenisowe/ P
Moniuszki P
Sudecka - Garaże P
Nowodworska LPWiK SA PW
Sudecka - Karkonoska PW
UWAGI -
PW - Przystanek autobusowy z wiatą - 72
PWW - przystanek autobusowy z dwoma wiatami - 1
P - Przystanek autobusowy bez wiaty /wolnostojący/ -113

9. Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert wariantowych, ofert częściowych.

10. Zamówienie należy zrealizować : od 01.01.2007r. – 31.12.2008r.

11. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
11.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1)-3) ustawy Pzp. Ocena warunku na podstawie załącznika nr 2 (oświadczenie Wykonawcy) Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić każdy z osobna.
11.2. Prowadzą działalność w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia.
Ocena warunku na podstawie załączonego dokumentu - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
• Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
11.3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. jako Wykonawca wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 2 Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W załączniku podać wartość przedmiotu usługi, datę wykonania i odbiorców usług wraz z dokumentami od poprzednich Zamawiających potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie
• Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.

12.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium :
Cena oferty: 100%
Punktacja 0 - 100 pkt
Cena najniższej oferty - 100 pkt x waga
Pozostałe : (cena najniższej oferty / cenę oferty ) x 100 pkt. x waga

13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :
13.1 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Zamawiający żąda aby Wykonawca niezwłocznie - zwrotnie potwierdzał każdorazowo fakt otrzymania drogą elektroniczną lub faksem, wszystkich przekazanych przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.
13.2 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
13.3. W przypadku rozbieżności w wersji elektronicznej a pisemnej obowiązującą i wiążącą strony jest forma pisemna.

14. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

15. Oferty należy składać do 05.12.2006r. do godziny 11.00 w pokoju nr 208 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8 ( II piętro).

16. Otwarcie ofert nastąpi 05.12.2006r. o godzinie 11.30 w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7 (parter).

17. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

Legnica, listopad 2006r.

Metadane

Data wytworzenia : 05.03.2007
Data publikacji : 05.03.2007
Data modyfikacji : 05.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL