Ostatnia aktualizacja strony: 22.05.2024, 15:23

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Tytuł -„Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Legnica” Numer sprawy: IM 341-7/4/2006

Zamówienie publiczne (format zamówienia dowolny)

  Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Tytuł -„Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Legnica”
Numer sprawy: IM 341-7/4/2006
  Treść zamówienia:
OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
1. Zamawiający :
Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica.

2. Adres Zamawiającego :
Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 8
59-220 Legnica,
tel. (076) 72-12-100
fax. (076) 72-12-115
www.legnica.eu
e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu

3.Osoby prowadzące sprawę i uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami :
1.w sprawach merytorycznych związanych ze SIWZ Pani Beata Banaszek – inspektor Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, pokój nr 101, tel. (076) 72-12-193, w godz. 800 - 1500,
2.w sprawach formalno-prawnych Pani Violetta Piwońska -inspektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pokój nr 22, tel. (076) 72-12-322, fax. (076) 72-12-325,
w godz. 800 –1500, e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu

4. Tytuł i nr zamówienia :
Tytuł -„Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Legnica”
Numer sprawy: IM 341-7/4/2006

5. Podstawa prawna udzielenia zamówienia:
5.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 - z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą Pzp.
5.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony zgodnie z art.10 ust.1 oraz art.art.39-46 Pzp.; kategoria – dostawy.

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.legnica.eu i na wniosek Wykonawcy w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7, pokój nr 22, tel. 076 72-12-322.

7. Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :
Segregatory - 21211120-2
Koperty - 21232300-1
Zeszyty, bloki - 22815000-6 i 22832000-1
Skoroszyty i teczki - 22851000-0
Długopisy, wkłady, ołówki, cienkopisy, zakreślacze, pisaki 30192120-8, 30192125-3, 30192130-1, 25247220-2
Markery 25247220-2
Taśmy 25241100-3

8. Opis przedmiotu zamówienia :
Zamówienie obejmuje: zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego -Urząd Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 pokój nr 101 Wydział Administracyjno-Gospodarczy materiałów biurowych w niżej wymienionym asortymencie
i ilościach :

Segregatory -
1.Segregatory kolor A-4/ 70 z listwą metalową typ Esselte 900
2.Segregatory kolor ½ grub. A-4/40 z listwą metalową typ.Esselte 100
3.Segregatory kolor A-5/70 50
Koperty
1.Koperty C-6 (białe według wzoru Nr 1) sk biała typu NC 100.000
2.Koperty podłużne (białe według wzoru Nr 2) DL sk białe typ Nc 25.000
3.Koperty podłużne (białe według wzoru Nr 3) prawe okienko 15.000
4.Koperty podłużne (kremowe według wzoru Nr 4) ozdobne 5.000
5.Koperty podłużne (białe według wzoru Nr 5) bez okienka 8.000
6.Koperty szare A-5 (według wzoru Nr 6) z paskiem typ Nc 15.000
7.Koperty białe C-4 (według wzoru Nr 7) z paskiem typ Nc 8.000
8.Koperty białe B-4 (według wzoru Nr 8) z paskiem typ Nc 2.000
9.Koperty szare C-4 (według wzoru Nr 9) z paskiem typ Nc 5.000
10.Koperty szare B-4 (według wzoru Nr 10) nie klejone typ Nc 9.000
11.Koperty szare B-5 (według wzoru Nr 11) sk z paskiem typ Nk 2.000
12.Koperta szara z paskiem C-4(według wzoru Nr 12) typ Nc 10.000
13.Koperta powlekana biała bąbelkowa CD 17x22,5 c 13 (według wzoru Nr 13) 1.000
14.Koperta szara B-4 (według wzoru Nr 14) sk rozszerzane 5.000
Zeszyty, bloki
15.Zeszyty 16 kart. w kratkę – A-5 200
16.Zeszyty 32 kart. w kratkę – A-5 200
17.Zeszyty 60 kart. w kratkę – A-5 200
18.Zeszyty 96 kart. w kratkę – A-5 twarda okładka szyty typ Interdruk 200
19.Zeszyty 96 kart. w kratke – A-4 twarda okładka 300
20.Bloki A-4 /100 kart./ notatnik typ Interdruk 500
21.Bloki A-5 / 100 kart./ notatnik typ Interdruk 300
22.Notatnik HANDY 38x51 100
23.Notatnik HANDY 76x102 100
Skoroszyty i teczki
24.Skoroszyt z zawieszką A-4 (według wzoru Nr 15)pełny 1/1 typ Unipap 10.000
25.Skoroszyt z zawieszką ½ A-4 (według wzoru Nr 16) typ Unipap 16.000
26.Skoroszyt z fałdą A-4 (według wzoru Nr 17) typ Unipap 10.000
27.Skoroszyt plastikowy przód przeźroczysty twardy typu Biurfel 10.000
28.Skorowidz alfabetyczny twarde okładki A-4 40
29.Skorowidz alfabetyczny twarde okładki A-4 ½ twarda okładka 40
30.Teczka do akt (wiązana) A-4 (według wzoru Nr 18) typu kt 5.000
31.Teczka akt osobowych twarda okładka 100
Długopisy, wkłady, ołówki, cienkopisy, zakreślacze, pisaki
32.Długopis „Zenith” metalowy typ „7” 350
33.Wkład czarny Zenith oryginał 540
34.Wkład niebieski Zenith oryginał 200
35.Wkład zwykły (czarny) 200
36.Wkład zwykły (niebieski) 300
37.Wkład zwykły czerwony 300
38.Wkład Pentel czarny żel (Hybrid KF-6) 450
39.Wkład Pentel czarny (SUPERB) BKL 77 300
40.Wkład Pentel niebieski (SUPERB) BKL 77 300
41.Wkład do długopisu Parker czarny 30
42.Wkład do długopisu Parker niebieski 30
43.Wkład do pióra kulkowego „Parker” – czarny 30
44.Wkład do długopisu „WATERMAN” – czarny 10
45.Wkład do pióra kulkowego ‘WATERMAN” – czarny 10
46Wkład do pióra „WOTERMAN” czarny 20
47.Wkład do pióra „WOTERMAN” niebieski 10
48.Ołówki z gumką 600
49.Ołówki HB staedler 200
50.Gumki kreślarskie Pentel ZEH 05 300
51Korektor w długopisie metalowa końcówka 60
52.Zakreślacze zielone (STEADLER TOP STAR 364) 200
53.Zakreślacze żółte (STEADLER TOP STAR 364) 200
54.Zakreślacze różowe (STEADLER STAR 364) 200
55.Cienkopisy czarne STABILNO 0,4 400
56Cienkopisy czerwone STABILO 0,4 300
57.Cienkopisy zielone STABILNO 0,4 200
58.Cienkopisy niebieskie STABILO 0,4 200
Kleje
59.Klej roślinny w tubie (40 gr.) 300
60.Klej w płynie PRITT 200
61Klej w sztyfcie PRITT 17 g 200
Spinacze, zszywki
62.Spinacze małe – 33mm 600 op.
63.Spinacze duże, krzyżakowe – 41 mm 600.op.
64.Zszywki – model 364 No. 24/6 2.000 op
65.Zszywki hartowane 24/8 SUPER „NOVUS” 500
66.Zszywki 23/10 „NOVUS” 500
Markery
67.Czarne wodoodporne okrągłe końcowki typ Eding 300 300
68.Czerwone wodoodporne okrągłe końcówki typ Eding 300 50
69.Zielone wodoodporne okrągłe końcowki typ Eding 300 50
70.Niebieskie wodoodporne okrągła końcowki typ Eding 300 50
Markery do pisania na metalu, drewnie olejowy gruby typu Snowman
71.Biały typu Snowman 10
72.Czarny typu Snowman 10
Marker Edding 141F 0,6 m/m
73.Biały Edding 141F 0,6 m/m 10
74.Czarny Edding 141F 0,6 m/m 10
Taśmy
75.Taśma klejąca wąska 19/33 400
76.Rolka kasowa szer. 69 mm 300
77.Rolka kasowa szer. 57 mm 150
Tusze
78.Tusz do stempli czerwony typ Noris 50
79.Tusz do stempli metalowych olejowy w tubce Reiner czarny 10

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego ( innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych . W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca dostarczał będzie ww. materiały biurowe transportem własnym sukcesywnie w zależności od potrzeb w dostawach raz na kwartał lub raz na pół roku na zamówienie telefoniczne.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania:
a) ofert wariantowych,
b) ofert częściowych.

10. Zamówienie należy zrealizować : od 02.01.2007r. do 31. 12.2007r.


11. Sposób obliczenia ceny:
Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, jest wyrażoną w pieniądzu w złotych polskich wartością dostawy i innych świadczeń Wykonawcy, stanowiących przedmiot zamówienia.
Cenę oferty oblicza się na podstawie:
a)wyceny sporządzonej w oparciu o opis przedmiotu zamówienia (rodzaj i ilość materiałów biurowych) – obliczonej w PLN,
b)wyceny innych świadczeń wykonawcy bez VAT - obliczonej w PLN,
c)do tak obliczonej łącznej wartości nalicza się obowiązujący podatek VAT otrzymując cenę przedmiotu zamówienia do Formularza oferty – Rozdział 1.
Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

12. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
12.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1)-3) ustawy Pzp. Ocena warunku na podstawie załącznika nr 1 (oświadczenie Wykonawcy) „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić każdy z osobna.
12.2. Prowadzą działalność w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia.
Ocena warunku na podstawie załączonego dokumentu - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
12.3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. jako Wykonawca wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie załącznika nr 2 „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W załączniku podać wartość przedmiotu dostawy, datę wykonania i odbiorców usług wraz
z dokumentami od poprzednich Zamawiających potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.

13. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium :
Cena oferty: 100%
Punktacja 0 - 100 pkt
Cena najniższej oferty – 100 pkt x waga
Pozostałe : (cena najniższej oferty / cenę oferty ) x 100 pkt. x waga
14. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :
14.1 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Zamawiający żąda aby Wykonawca niezwłocznie - zwrotnie potwierdzał każdorazowo fakt otrzymania drogą elektroniczną lub faksem, wszystkich przekazanych przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.
14.2 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
14.3. W przypadku rozbieżności w wersji elektronicznej a pisemnej obowiązującą i wiążącą strony jest forma pisemna.

15. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

16. Oferty należy składać do 18.12.2006r. do godziny 11.00 w pokoju nr 208 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8 ( II piętro).

17. Otwarcie ofert nastąpi 18.12.2006r. o godzinie 11.30 w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7 (parter).

18. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

Metadane

Data wytworzenia : 05.03.2007
Data publikacji : 05.03.2007
Data modyfikacji : 05.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL