Ostatnia aktualizacja strony: 24.07.2024, 14:58

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„ Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 19.700.990,59 PLN w tym: - na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta - 8.986.000,00 PLN - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu po(...)

IM.RZP.17.2012

„Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 19.700.990,59 PLN w tym: - na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta - 8.986.000,00 PLN - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 10.714.990,59 PLN” na poniższych zasadach : • kwota kredytu – do 19.700.990,59 PLN. • kredyt bankowy, długoterminowy, złotowy • spłata kredytu po upływie karencji: okres karencji do 29.04.2013r. - zgodnie z § 5 projektu umowy • Kredytobiorca będzie wykorzystywać kredyt dysponując pokrycie w ciężar rachunku kredytowego w następujących transzach i terminach: 1) kwota 8 986 000 zł - 2 listopad 2012 r. 2) kwota 10 714 990,59 zł - 3 grudzień 2012 r. • spłata odsetek w okresach miesięcznych • cena kredytu - suma odsetek liczonych wg oprocentowania na stawce WIBOR dla okresu jednomiesięcznego opublikowanego w „Rzeczypospolitej” w dniu 06.09.2012r. + marża banku + prowizja banku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zgodnie z załącznikiem nr 4 do "Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz pn. „WARUNKI ZMIAN UMOWY”.

Metadane

Data wytworzenia : 23.08.2012
Data publikacji : 23.08.2012
Data modyfikacji : 23.08.2012
Obowiązuje od : 23.08.2012
Obowiązuje do : 14.09.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Piwońska-Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Vpiwonska

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL