Ostatnia aktualizacja strony: 25.04.2024, 15:57

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wybór Wykonawcy robót budowlanych polegających na realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem tere(...)

IM.271.242.30.2011

roboty budowlane polegające na realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H.Pobożnego – przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno – Profilaktycznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na którym poprzedni wykonawca wykonał roboty rozbiórkowe i część kanalizacji deszczowej.

Metadane

Data wytworzenia : 23.09.2011
Data publikacji : 23.09.2011
Data modyfikacji : 23.09.2011
Obowiązuje od : 23.09.2011
Obowiązuje do : 10.10.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Piwońska-Kierownik Referatu zamówień publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Vpiwonska

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL