Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-ob/zamowienia-publiczne-w/4625,Opracowanie-mapy-akustycznej-i-programu-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-mia.html
18.05.2024, 07:59

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy”.

IM>RZP.271.7.2012

Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy.

Metadane

Data wytworzenia : 09.03.2012
Data publikacji : 09.03.2012
Data modyfikacji : 09.03.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Piwońska-Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Vpiwonska

Opcje strony