Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-ob/zamowienia-publiczne-w/4599,Udzielenie-Gminie-Legnica-kredytu-bankowego-dlugoterminowego-w-wysokosci-do-1970.html
18.05.2024, 09:07

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 19.700.990,59 PLN w tym: - na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta - 8.986.000,00 PLN - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu poży(...)

IM.RZP.271.18.2012

„Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 19.700.990,59 PLN w tym: - na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta - 8.986.000,00 PLN - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 10.714.990,59 PLN” na poniższych zasadach : • kwota kredytu – do 19.700.990,59 PLN. • kredyt bankowy, długoterminowy, złotowy • spłata kredytu po upływie karencji: okres karencji do 29.04.2013r. - zgodnie z § 5 projektu umowy • Kredytobiorca będzie wykorzystywać kredyt dysponując pokrycie w ciężar rachunku kredytowego w następujących transzach i terminach: 1) kwota 8 986 000 zł - 3 grudzień 2012 r. 2) kwota 10 714 990,59 zł - 17 grudzień 2012 r. • spłata odsetek w okresach miesięcznych

Metadane

Data wytworzenia : 09.10.2012
Data publikacji : 09.10.2012
Data modyfikacji : 09.10.2012
Obowiązuje od : 09.10.2012
Obowiązuje do : 29.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Piwońska-Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Vpiwonska

Opcje strony