Ostatnia aktualizacja strony: 25.04.2024, 13:30

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wybór Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego (...)

IM.RZP.271.248.8.2013

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”

Metadane

Data wytworzenia : 22.05.2013
Data publikacji : 22.05.2013
Data modyfikacji : 22.05.2013
Obowiązuje od : 22.05.2013
Obowiązuje do : 31.05.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Piwońska-Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Vpiwonska

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL