Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-ob/zamowienia-publiczne-w/3092,Budowa-oswietlenia-Stadionu-Sportowego-im-Orla-Bialego-w-formule-zaprojektuj-i-w.html
18.05.2024, 09:09

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Budowa oświetlenia Stadionu Sportowego im. Orła Białego – w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego”.

IM.RZP.271.224.20.2012

Budowa oświetlenia Stadionu Sportowego im. Orła Białego – w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Metadane

Data wytworzenia : 10.10.2012
Data publikacji : 10.10.2012
Data modyfikacji : 10.10.2012
Obowiązuje od : 10.10.2012
Obowiązuje do : 25.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Piwonska- Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Vpiwonska

Opcje strony