Ostatnia aktualizacja strony: 21.06.2024, 08:14

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Tytuł -„Zakup z dostawą materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Legnica” Numer sprawy(...)

Zamówienie publiczne (format zamówienia dowolny)

  Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Tytuł -„Zakup z dostawą materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Legnica”
Numer sprawy: IM 341-14/1/2007
  Treść zamówienia:
OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
1. Zamawiający :
Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica.

2. Adres Zamawiającego :
Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 8
59-220 Legnica,
tel. (076) 72-12-100
fax. (076) 72-12-115
www.legnica.eu
e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu

3.Osoby prowadzące sprawę i uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami :
1.w sprawach merytorycznych związanych ze SIWZ Pani Anna Salamandra – inspektor Referatu Informatyki Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, pokój numer 217, tel. (076) 72-12-146, w godz. 800 - 1500,
2.w sprawach formalno-prawnych Pani Violetta Piwońska -inspektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pokój nr 22, tel. (076) 72-12-322, fax. (076) 72-12-325,
w godz. 800 –1500,
e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu

4. Tytuł i nr zamówienia :
Tytuł -„Zakup z dostawą materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Legnica”
Numer sprawy: IM 341-14/1/2007

5. Podstawa prawna udzielenia zamówienia:
5.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 - z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą Pzp.
5.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony zgodnie z art.10 ust.1 oraz art.art.39-46 Pzp.; kategoria – dostawy.

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.legnica.eu i na wniosek Wykonawcy w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7, pokój nr 22, tel. 076 72-12-322.

7. Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

30217000-3 – Części, akcesoria i wyroby do komputerów
30217220-1 – Podkładki pod myszy
30217320-2 – Dyskietki
30217330-5 – Taśmy magnetyczne
30232120-1- Myszy komputerowe
30233172-7- Dyski optyczne
24111320-4 – Sprężone powietrze
24513000-3 – Środki czyszczące.

8. Opis przedmiotu zamówienia :
Zamówienie obejmuje: zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego -Urząd Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 pokój nr 217 – Referat Informatyki materiałów eksploatacyjny do sprzętu informatycznego w niżej wymienionym asortymencie i ilościach :
Grupa I – materiały do sprzętu drukującego i streamerów, gdzie Zamawiający wymaga zastosowania materiałów tylko oryginalnych, produkowanych przez producenta sprzętu. Wszystkie materiały muszą posiadać pakiet gwarancyjny producenta sprzętu drukującego. Dotyczy kartridży, tonerów, taśm barwiących do drukarek, taśm do streamerów.


Lp.

Asortyment Symbol OEM Ilość sztuk
1.czarny wkład atramentowy HP Ink Cartridge nr 10 (69ml) C4844ae 8
2. błękitny wkład atramentowy HP Ink Cartridge nr 11 (28ml) C4836ae 4
3. purpurowy wkład atramentowy HP Ink Cartridge
nr 11 (28ml) C4837ae 4
4. żółty wkład atramentowy HP Ink Cartridge nr 11 (28ml) C4838ae 2
5. trójkolorowy wkład atramentowy HP Ink Cartridge nr 14 (23ml) C5010de 2
6. czarny wkład atramentowy HP Ink Cartridge nr 14 (26ml) C5011de 2
7. czarny atramentowy wkład HP nr 339 (21 ml)
C8767EE 14
8. trójkolorowy atramentowy wkład HP nr 344 (14 ml)
C9363EE 14
9. czarny atramentowy wkład drukujący HP Inkjet Print Cartridge nr 45 (42ml) 51645AE 18
10. trójkolorowy atramentowy wkład HP nr 78 (19ml)
C6578DE 18
11. kaseta z taśmą barwiącą OKI 390FB
80
12. kaseta z taśmą barwiącą OKI 520/521 20
13. kaseta z taśmą barwiącą OKI 5520/5521 10
14. kaseta z taśmą barwiącą OKI 320/321/3320 180
15. kaseta z taśmą barwiącą Citizen Cartridge
RA37900-1S 10
16. kaseta z czarnym tonerem HP ultraprecise do drukarki HP 1100/3200 (2 500 stron) C4092A 7
17. kaseta z czarnym tonerem HP ultraprecise do drukarki HP 1200 (2 500 stron) C7115A 2
18. kaseta z czarnym tonerem do drukarki HP LaserJet 1320 (6 000 stron) Q5949X 18
19. kaseta z czarnym tonerem do drukarki LEXMARK E321/E323 (6 000 stron) 12A7405 14
20. kaseta z czarnym tonerem do drukarki LEXMARK T420 (10 000 stron) 12A7415 2
21. kaseta z czarnym tonerem do drukarki SAMSUNG ML 3560 (6 000 stron) ML 3560D6 6
22. kaseta z czarnym tonerem do drukarki SAMSUNG ML 2250 (5 000 stron) ML 2250D5 1
23. kaseta z czarnym tonerem do drukarki SHARP AR 122E (8 000 stron) AR 152T 5
24. kaseta z czarnym tonerem do drukarki BROTHER HL 5150D (3 500 stron) TN 3030 1
25.kaseta do streamera HP DDS 3 24GB 125m.
C5708A 20
26.kaseta do streamera HP DDS 4 40GB 150m.
C5718A 25
27.kaset czyszcząca do streamera HP DDS 4
28. kaseta do streamera HP TRAVAN 20 GB
C4435A 10

Grupa II - materiały do sprzętu drukującego, gdzie Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów alternatywnych, zgodnych (kompatybilnych) z produktem oryginalnym, nie regenerowanych tylko fabrycznie nowych, o parametrach jakościowych i wydajnościowych nie gorszych niż asortyment producenta sprzętu drukującego. Oferowane materiały muszą mieć wymienione na nowe wszystkie elementy ruchome mające wpływ na jakość i wydajność wydruku. Wszystkie materiały muszą posiadać pakiet gwarancyjny, tj.:
- gwarancję bezawaryjnego działania produktu przez cały okres eksploatacji, aż do całkowitego wyczerpania materiału barwiącego (taśmy, atramentu, tonera). W przypadku stwierdzenia wad produktu, gwarancję wymiany na produkt nowy, wolny od wad.
- gwarancję na wypadek uszkodzenia drukarki. W przypadku awarii spowodowanej zastosowaniem materiału alternatywnego, gwarancję zwrotu kosztów naprawy drukarki. Dotyczy kartridży, tonerów, taśm barwiących do drukarek.


Lp.

1.HP DJ 870C / 960C/ 1100C / 1220C – czarny atramentowy wkład drukujący (42ml) 51645 40
2. HP DJ 870Cxi – trójkolorowy wkład drukujący (38 ml)
51641A 2
3.HP DJ 960C/ 1220C – trójkolorowy atramentowy wkład drukując (42 ml) C6578 25
4.HP DJ 400 / 500C – trójkolorowy atramentowy wkład drukujący (23 ml) 51625 1
5.HP DJ 400 / 500C – czarny atramentowy wkład drukujący (40 ml) 51626 2
6.HP DJ 610C / 690C – trójkolorowy atramentowy wkład drukujący (23 ml) 51649 8
7.HP DJ 610C – czarny atramentowy wkład drukujący (40 ml) C6614 4
8. HP DJ 690C – czarny atramentowy wkład drukujący (40 ml) 51629 10
9. HP LaserJet 4L/4P - kaseta z czarnym tonerem
92274A 2
10. HP LaserJet 5L/6L- kaseta z czarnym tonerem
C3906A 2
11. HP LaserJet 5P/6P- kaseta z czarnym tonerem
C3903A 2
12.HP LaserJet 1100- kaseta z czarnym tonerem
C4092A 52
13. HP LaserJet 1200- kaseta z czarnym tonerem
C7115A 12
14. HP LaserJet 1300- kaseta z czarnym tonerem
Q2613A 20
15. HP LaserJet 1320- kaseta z czarnym tonerem
Q5949X 28
16. HP LaserJet 1320/1160- kaseta z czarnym tonerem
Q5949A 6
17. HP LaserJet 2420 – kaseta z czarnym tonerem
Q6511X 14
18. HP LaserJet 5100 – kaseta z czarnym tonerem
C4129X 12
19. HP LaserJet 8150 – kaseta z czarnym tonerem
C4182X 12
20. STAR LC/FR15/ZA200-250 – kaseta z taśmą barwiącą 6

Grupa III-materiały pozostałe


1. płyta CD-R 700 MB / 80 min - w opakowaniu typu slim 400
2. płyta CD-RW 700 MB /80 min /12x - w opakowaniu typu slim 100
3. płyta DVD+R 4.7 GB /120 min /8x - w opakowaniu typu slim 40
4. płyta DVD+RW 4.7 GB /120 min /4x w opakowaniu typu slim 10
5. płyta DVD-R, 4.7 GB, 16x z technologią LabelFlash box 30
6. płyta DVD-R, 4.7 GB, 16x z technologią LightScribe box 20
7. dyskietka (w plastikowym opakowaniu pakowane po 10 sztuk) * 50
8. podkładki pod myszy 70
9. myszy komputerowe PS2 z pokrętłem (scroll) 25
10.pianka do czyszczenia obudowy (300 ml) 10
11. pianka do czyszczenia ekranu (300 ml) 10
12. sprężone powietrze (400 ml) 20
13. zestaw do czyszczenia monitorów LCD (płyn o pojemności 200 ml, antystatyczny pędzel, ściereczka z mikrowłókien) 20

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie – w grupie II i III - asortymentu równoważnego
( innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem,
że oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych . W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz
z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.


Dostawy materiałów będą odbywać się sukcesywnie w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego na określone partie materiałów eksploatacyjnych.
Wykonawca dostarczał będzie ww. asortyment bezpłatnie, własnym transportem w terminie 5 dni od daty złożenia pisemnego zamówienia do siedziby Zamawiającego – Urząd Miasta Legnica, Wydział Organizacji
i Kontroli – Referat Informatyki, Plac Słowiański 8 , pokój numer 217.
Wykonawca zabezpieczy na swój koszt całą dostawę i poniesie z tego tytułu pełną odpowiedzialność
do momentu odbioru towaru przez Zamawiającego.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania:
a) ofert wariantowych,
b) ofert częściowych.

10. Zamówienie należy zrealizować : od dnia podpisania umowy do 31.12.2007r.

11. Sposób obliczenia ceny:
Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, jest wyrażoną w pieniądzu w złotych polskich wartością dostawy i innych świadczeń Wykonawcy, stanowiących przedmiot zamówienia.
Cenę oferty oblicza się na podstawie:
a)wyceny sporządzonej w oparciu o opis przedmiotu zamówienia (rodzaj i ilość materiałów eksploatacyjnych) – obliczonej w PLN,
b)wyceny innych świadczeń wykonawcy bez VAT - obliczonej w PLN,
c)do tak obliczonej łącznej wartości nalicza się obowiązujący podatek VAT otrzymując cenę przedmiotu zamówienia do Formularza oferty – Rozdział 1.
Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

12. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
12.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1)-3) ustawy Pzp. Ocena warunku na podstawie załącznika nr 1 (oświadczenie Wykonawcy) „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić każdy z osobna.
12.2. Prowadzą działalność w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia.
Ocena warunku na podstawie załączonego dokumentu - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
12.3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. jako Wykonawca wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie załącznika nr 2 „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W załączniku podać wartość przedmiotu dostawy, datę wykonania i odbiorców usług wraz
z dokumentami od poprzednich Zamawiających potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie.
•Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.

13. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium :
Cena oferty : 100%
Punktacja 0 - 100 pkt
Cena najniższej oferty – 100 pkt x waga
Pozostałe : (cena najniższej oferty / cenę oferty ) x 100 pkt. x waga

14. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :
14.1 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Zamawiający żąda aby Wykonawca niezwłocznie - zwrotnie potwierdzał każdorazowo fakt otrzymania drogą elektroniczną lub faksem, wszystkich przekazanych przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.
14.2 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
14.3. W przypadku rozbieżności w wersji elektronicznej a pisemnej obowiązującą i wiążącą strony jest forma pisemna.

15. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

16. Oferty należy składać do 23.01.2007r. do godziny 11.00 w pokoju nr 208 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8 ( II piętro).

17. Otwarcie ofert nastąpi 23.01.2007r. o godzinie 11.30 w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7 (parter).

18. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

Metadane

Data wytworzenia : 06.03.2007
Data publikacji : 06.03.2007
Data modyfikacji : 06.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL