Ostatnia aktualizacja strony: 25.04.2024, 15:57

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o wyniku postępowania - zamówienie z wolnej ręki - podobne roboty budowlane: Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy" - Etap 1, Zadanie 1 Ogród Francuski, Podetap I, Ogród Francuski (Teren wokół fontanny Głównej)

Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych - m.in. budowie alejek parkowych i ramp, dostawie i montażu elementów małej architektury w ramach zamówienia podstawowego na „Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy” – Etap 1, Zadanie 1 Ogród Francuski, Podetap I, Ogród Francuski (Teren wokół fontanny Głównej)” - zgodnie z zapisami siwz (pkt II ppkt 4. IDW – Rozdział 2 siwz), ogłoszenia (BZP nr 573468-N-2019 z dnia 12.07.2019r. - sekcja II.7)) i umowy z Wykonawcą z dnia 30.09.2019r.

Metadane

Data publikacji : 08.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Milewska Wydział Inwestycji Miejskich

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL