Ostatnia aktualizacja strony: 29.09.2023, 15:48

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Wtorek, 14 sierpnia 2018

„Wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych w zakresie nauk matematyczno– przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.2 Inwestycje w edukację

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 14.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Sosnowska Wydział Inwestycji Miejskich
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL