Ostatnia aktualizacja strony: 25.04.2024, 15:57

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków UE Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową -12 części

Metadane

Data publikacji : 16.02.2018
Data modyfikacji : 23.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Milewska Wydział Inwestycji Miejskich
Osoba udostępniająca informację:
Violetta Piwońska Wydział Inwestycji Miejskich
Osoba modyfikująca informację:
Iwona Milewska

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL