Ostatnia aktualizacja strony: 25.04.2024, 15:57

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Legnica" w ramach RPO Województwa Dolnosląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków UE w ramach Osi priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną- pracownie chemiczne

Metadane

Data publikacji : 07.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Violetta Piwońska Wydział Inwestycji Miejskich

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL