Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-ni/zapytania-ofertowe/28737,Zapytanie-ofertowe-nadzor-inwestorski-nad-realizacja-zadania-pn-Zespol-Szkol-Bud.html
20.07.2024, 08:25

Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 – termomodernizacja budynków szkoły”

  1. pełnienia nadzoru inwestorskiego  nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 – termomodernizacja budynków szkoły”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
  2. Realizacja zadania obejmuje nadzór nad termomodernizacją trzech budynków szkoły:
  • budynek dydaktyczny o powierzchni użytkowej 3.814,00 m2 i kubaturze 14.871,00 m3,
  • budynek sportowy o powierzchni użytkowej 1.510,00 m2 i kubaturze 5.766,00 m3,
  • budynek zajęć praktycznych o powierzchni użytkowej 2.682,10 m2 i kubaturze 12.652,00 m3.

Metadane

Data publikacji : 20.05.2022
Data modyfikacji : 23.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Violetta Piwońska Wydział Inwestycji Miejskich
Osoba modyfikująca informację:
Iwona Milewska

Opcje strony