Ostatnia aktualizacja strony: 21.06.2024, 10:04

Zapytania ofertowe

Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Legnicy w wieku 60+ na 20201 rok

Realizacja programu polityki zdrowotnej w 2021 roku jest kontynuacją Programu opisanego w Załączniku nr 1, który w 2019 roku uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zgodnie z art.  48ab ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku wznowienia realizacji programu polityki zdrowotnej w niezmienionej formie nie podlega on przekazaniu do Agencji w celu ponownego zaopiniowania.

Metadane

Data publikacji : 08.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jowita Błoński Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Osoba udostępniająca informację:
Jowita Błoński Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL