Ostatnia aktualizacja strony: 19.01.2022, 13:34

Zapytania ofertowe

Czwartek, 09 lipca 2020

Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Legnicy w wieku 60+ na 2020 rok

Realizacja programu polityki zdrowotnej w 2020 roku jest kontynuacją Programu opisanego w Załączniku nr 1, który w 2019 roku uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zgodnie z art.  48ab ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku wznowienia realizacji programu polityki zdrowotnej w niezmienionej formie nie podlega on przekazaniu do Agencji w celu ponownego zaopiniowania.

Metadane

Data publikacji : 09.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jowita Błoński
Osoba udostępniająca informację:
Jowita Błoński Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
©-2022 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL