Ostatnia aktualizacja strony: 22.09.2023, 15:17

Zapytania ofertowe

Dostawa i montażu 24 sztuk (18 zewnętrznych i 6 wewnętrznych) bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu w obrębie miasta Legnica w ramach zadania pn. „Publiczny Internet dla każdego – rozbudowa sieci WiFi w Gminie Legnica” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Dostawa i montażu 24 sztuk (18 zewnętrznych i 6 wewnętrznych) bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu w obrębie miasta Legnica w ramach zadania pn. „Publiczny Internet dla każdego – rozbudowa sieci WiFi w Gminie Legnica” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu;Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, Publiczny Internet dla każdego, organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa,

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 03.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Milewska Wydział Inwestycji Miejskich
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL