Ostatnia aktualizacja strony: 09.06.2023, 11:14

Protokoły – rozstrzygnięcia postępowań o wartości powyżej 15.000,- euro poniżej 30.000,- euro

Wtorek, 29 listopada 2022

Protokół z postępowania - w trbie zapytania ofertowego na „Zakup nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną”

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - Umowa o powierzenie grantu nr 1539/2022.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 29.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Violetta Piwońska Wydział Inwestycji Miejskich
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL