Ostatnia aktualizacja strony: 21.01.2022, 15:44

Zamówienia publiczne nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych

©-2022 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL