Ostatnia aktualizacja strony: 16.05.2022, 13:26

Zamówienia publiczne nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych

©-2022 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL