Ostatnia aktualizacja strony: 21.02.2024, 13:18

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Aktualna wersja strony
Poprzednie wersje strony
©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL