Ostatnia aktualizacja strony: 24.07.2024, 14:58

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencja stowarzyszeń

Komórka prowadząca: Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna: Prawo o stowarzyszeniach (D.U.2020.2261 t.j.)

Opis: Rejestr utworzono w celu zaewidncjonaowania stowarzyszeń, nad którymi nadzór sprawuje Prezydent Miasta Legnicy. Rejestr zawiera nazwę stowarzyszenia,siedzibę,adres,imię i nazwisko prezesa.

Udostępnianie: Rejestr zawiera informacje jawne.

Metadane

Data wytworzenia : 21.04.2008
Data publikacji : 20.05.2024
Data modyfikacji : 02.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Malewicz
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Leszczyńska
Osoba modyfikująca informację:
Sylwester Cisowski

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL