Ostatnia aktualizacja strony: 12.04.2024, 15:02

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencja stowarzyszeń

Komórka prowadząca: Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna: Prawo o stowarzyszeniach (D.U.2019.713 t.j.)

Opis: Rejestr utworzono w celu zaewidncjonaowania stowarzyszeń, nad którymi nadzór sprawuje Prezydent Miasta Legnicy. Rejestr zawiera nazwę stowarzyszenia,siedzibę,adres,imie i nazwisko prezesa.

Udostępnianie: Rejestr zawiera informacje jawne.

Metadane

Data wytworzenia : 21.04.2008
Data publikacji : 16.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Malewicz
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Leszczyńska

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL