Ostatnia aktualizacja strony: 29.05.2023, 08:39

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencja stowarzyszeń

Komórka prowadząca: Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna: Prawo o stowarzyszeniach (D.U.2019.713 t.j.)

Opis: Rejestr utworzono w celu zaewidncjonaowania stowarzyszeń, nad którymi nadzór sprawuje Prezydent Miasta Legnicy. Rejestr zawiera nazwę stowarzyszenia,siedzibę,adres,imie i nazwisko prezesa.

Udostępnianie: Rejestr zawiera informacje jawne.

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 21.04.2008
Data publikacji : 22.02.2023
Data modyfikacji : 22.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Malewicz
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Leszczyńska
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Leszczyńska
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL