Ostatnia aktualizacja strony: 01.12.2023, 15:21

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr Dowodów Osobistych

Komórka prowadząca: Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 poz. 653 ze zm.)

Opis:Rejestr Dowodów Osobistych jestr rejestrem centralnym obsługiwanym w systemie teleinformatycznym, służącym do prowadzenia spraw związanych z wydawaniem i unieważnianiem dowodów osobistych.

Udostępnianie: Na wniosek, w trybie rozdziału 8 ustawy o dowodach osobistych.

Metadane

Data wytworzenia : 22.04.2008
Data publikacji : 26.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Tokarczyk-Kowalczyk
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Tokarczyk Wydział Oswiaty, Kultury i Sportu
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL