Ostatnia aktualizacja strony: 21.06.2024, 10:04

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencja Ludności

Komórka prowadząca: Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  ( Dz.U. z 2019 r.  poz.1397 ze zm.)

Opis: Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w ustawie podstawowych danych identyfikujących status administracyjnoprawny osób fizycznych. Ewidencję ludności prowadzi się w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, który stanowi rejestr PESEL oraz w rejestrach mieszkańców, prowadzonych w systemie teleinformatycznym.

Udostępnianie: Na wniosek, w trybie rozdziału 6 ustawy o ewidencji ludności.

Metadane

Data wytworzenia : 21.04.2008
Data publikacji : 08.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Niedzielska Wiesława
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Chrzanowska Biuro Rady Miejskiej Legnicy

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL