Ostatnia aktualizacja strony: 01.12.2023, 15:21

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencja gruntów, budynków i lokali

Komórka prowadząca: Urząd Miasta  w Legnicy Wydział Geodezji i Kartografii

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.).

Opis:

Sprawy geodezji i kartografii, krajowego systemu informacji o terenie; ewidencji gruntów, budynków i lokali; inwetaryzacji i ewidencji sieci uzbrojenia terenu; rozgraniczenia nieruchomości; państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uprawnień do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych reguluje ustawa z dnia 17 maja 1989r. - prawo geodezyjne i kartograficzne, zaś szczegółowe zadania zostały okreslone w art. 7d tej ustawy.

zgodnie z tą ustawą do zdań starosty (Prezydenta) jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącego w skład Służby Geodezyjnej i Kartograficznej należy m. in.:

1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- ewidencji gruntów i budynków,

- gleboznawczej klsyfikacji gruntów,

- geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,

- dysponowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

2. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

3. Zakładanie osnów szczegółowych.

4. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej.

5. Przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabeli taksacyjnych dotyczących nieruchomości.

6. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

7. Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

8. udostępnianie zasobu zainteresowanym jednostkom i osobom fizycznym. Wydział Geodezji i Kartografii.

 

Udostępnianie: Dostęp ogólny

Metadane

Data wytworzenia : 16.04.2008
Data publikacji : 28.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Helena Kosiak
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Marcinkowska-Lis Wydział Geodezji i Kartografii
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL