Ostatnia aktualizacja strony: 01.12.2023, 15:21

Rejestry, ewidencje, archiwa

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Komórka prowadząca: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Podstawa prawna: Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Legnica, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 t.j.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Opis: Rejestr instytucji kultury

 
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze:
 1. Rejestr ten prowadzi Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy (59-220 Legnica, Pl. Słowiański 8, tel. 76 7212222, e-mail oks@legnica.eu, godz. urzędowania: pon., śr. - pt. 7.30-15.30, wt. 8.00-16.00).
 2. Zgodnie z § 10 ust.1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
  „1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
  1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
  2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.”
 3. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo z księgi rejestrowej następuje na wniosek, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.). Od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.
 4. Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (data złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód ten może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
Załączniki:
1. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Legnica.
2. Księgi rejestrowe instytucji kultury:
a) Legnickie Centrum Kultury
b) Legnicka Biblioteka Publiczna
c) Muzeum Miedzi w Legnicy
d) Galeria Sztuki w Legnicy

 

Udostępnianie: ogólnodostępne

Metadane

Data publikacji : 24.04.2018
Data modyfikacji : 30.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Sikorski Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Mista Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Agata Tokarz-Puzio Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Osoba modyfikująca informację:
Agata Tokarz-Puzio
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL