Ostatnia aktualizacja strony: 07.12.2023, 14:09

Rejestry, ewidencje, archiwa

Licencje, zezwolenia i zaświadczenia na przewóz osób i rzeczy

Komórka prowadząca:

Wydział Spraw Obywatelskich

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 06 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016r., poz. 1907 z późn. zm.)

Opis:

Rejestr gromadzi dane niezbędne do udzielenia licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, tj: nazwę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, zakres transportu drogowego, rodzaj przewozów, oznaczenie obszaru przewozów w transporcie taksówką, czas na jaki udzielono licencji, marka i nr rejestracyjny pojazdu. W zezwoleniu określa się ponadto warunki wykonywania przewozów, przebieg trasy przewozów, miejscowości w których znajdują się przystanki.

 

Udostępnianie:

Rejestr zawiera dane chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922).

Informacje: ul. Chojnowska 2 (Akademia Rycerska), pokój nr 3 i 5.

Metadane

Data publikacji : 27.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Tokarczyk-Kowalczyk
Osoba udostępniająca informację:
Kondusza Wojciech
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL