Ostatnia aktualizacja strony: 01.12.2023, 15:21

Rejestry, ewidencje, archiwa

rejestr upoważnień i pełnomocnictw wydawanych kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych

Komórka prowadząca: Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli

Opis: Typ: Rejestr.

Udostępnianie: na wniosek, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do inforamcji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.)

Metadane

Data wytworzenia : 19.12.2007
Data publikacji : 20.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Bonarska
Osoba udostępniająca informację:
Kondusza Wojciech
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL