Ostatnia aktualizacja strony: 01.12.2023, 15:21

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr wniosków, legitymacji, orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Komórka prowadząca: Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Podstawa prawna: Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r., (Dz U. Nr 123 poz. 776. z póż.zm.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r., Dz. U Nr 139 poz. 1328.

Opis:

Rejestr stanowi bazę z informacji z zakresu danych osób ubiegających się o niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności. 

Udostępnianie: Zawarte w rejestrze dane są chronione na podstawie Ustawy danych osobowych.

Metadane

Data wytworzenia : 07.05.2008
Data publikacji : 07.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Arciszewska
Osoba udostępniająca informację:
Uarciszewska
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL