Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/rejestry-ewidencje-arch/12402,Rejestr-wyroznionych-odznaka-Zasluzony-dla-Legnicy.html
2024-02-23, 15:29

Rejestr wyróżnionych odznaką Zasłużony dla Legnicy

Komórka prowadząca: Biuro Rady

Podstawa prawna: Statut Legnicy

Opis: Typ: Rejestr.

Udostępnianie: dostepny w Biurze Rady, pok. 223 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Legnicy

Metadane

Data wytworzenia : 20.08.2010
Data publikacji : 04.09.2003
Data modyfikacji : 14.03.2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katrarzyna Sosnowska
Osoba udostępniająca informację:
Ksosnowska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Sosnowska