Ostatnia aktualizacja strony: 02.12.2022, 15:38

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestracja mężczyzn objętych rejestracją

Komórka prowadząca: Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powrzecznym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polaskiej (Dz.U. z 2004 roku Nr 241,poz.2416 z póżniejszymi zmianami)

Opis: Rejestr zawiera zbiór osób objętych rejestracją. Zawiera następujące informacje:imię i nazwisko ,nazwisko rodowe, imiona i nazwiska rodowe rodziców, imona i nazwiska poprzednie data i miejsce urodzenia,stan cywilny, numer pesel adres zameldowania na pobyt czsowy trwający ponad trzy miesiące wraz z określeniem okresu zameldowania, tryb wymeldowania,data ujęcia w rejestrze, data zgłoszenia się do rejestracji, pokwitowanie odbioru potwierdzenia, stopień wojskowy, nazwa, seria i numer  wojskoweg dokumentu osobistego, oznaczenie wojskowej komendy uzupełnień, w ewidencji której osoba pozostaje,uwagi.

Udostępnianie: Rejestr jest jawny-pok.310

Metadane

Data publikacji : 15.02.2010
Data modyfikacji : 30.05.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Kaczmarek
Osoba udostępniająca informację:
Agata Tokarz-Puzio Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Mokwiński
©-2022 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL