Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/kontrol/kontrole-do-2019-roku/wystapienia-pokontroln/8964,Wystapienie-pokontrolne-Dom-Dziecka-w-Legnicy.html
25.04.2024, 11:56

Wystąpienie pokontrolne - Dom Dziecka w Legnicy

Przestrzeganie procedur kontroli przy zaciąganiu zobowiązań finansowych i dokonywaniu wydatków w 2008 r.

Metadane

Data wytworzenia : 13.01.2010
Data publikacji : 24.02.2010
Data modyfikacji : 05.11.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Mizier
Osoba udostępniająca informację:
Igalangowska

Opcje strony